Veien over Aunfjellet er rasutsatt, både sommer og vinter, og det er tidligere gjennomført flere omfattende rassikringstiltak på strekningen. Disse tiltakene har bedret situasjonen, men de geologiske vurderingene har vist at det fortsatt er behov for flere tiltak for å fullføre rassikringen.

- Vi har derfor bevilget 17 millioner kroner for å få gjennomført disse tiltakene. Da fullfører vi det arbeidet som er startet på Aunfjellet og oppnår raskt en forbedret rassikring på en vei som har hatt betydelige rasutfordringer, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms fylkeskommune.

Tiltakene vil i hovedsak være etablering av snønett og steinspranggjerde, samt nødvendig rensk og fjerning av diverse løsmasser. I tillegg kommer montering av ulike typer nett, bolter og stag.

Skal i dialog med kommunen

Tidligere i 2019 bevilget Harstad kommunestyre 20 millioner kroner som et initiativ for å opprette et spleiselag med Troms fylkeskommune for å få på plass en permanent rassikring av fylkesvei 2 over Aunfjellet.

- Dette er et positivt initiativ og vi vil gå i dialog med kommunen for å se på mulighetene her, sier Prestbakmo.

En permanent rassikring i form av rasoverbygg eller tunnel er en omfattende prosess som vil kreve regulering, planlegging og betydelige investeringer.

- Dette vil ta tid og derfor er det uansett nødvendig å fullføre de rassikringstiltakene vi har planlagt nå, sier Prestbakmo.

Skal gjennomføres i løpet av sommeren

Jobben er nå lyst ut på markedet og tilbudsfristen er satt til 24. april.

Jobben skal gjøres gjennom sommeren og skal etter planen være ferdig innen utgangen av september 2019.