Det er avdekket brudd på kontrakt i to prosjekter, blant annet på E134 Trollerudmoen - Saggrenda i Buskerud. Illustrasjonsfoto fra anleggsdrift på E134 Damåsen- Saggrenda.
Det er avdekket brudd på kontrakt i to prosjekter, blant annet på E134 Trollerudmoen - Saggrenda i Buskerud. Illustrasjonsfoto fra anleggsdrift på E134 Damåsen- Saggrenda.

Vegvesenet holder tilbake penger etter avsløring

Det er nå varslet tilbakehold av 3,4 millioner kroner ovenfor det tsjekkiske selskapet Metrostav NUF etter lønnskluss.

Publisert

- Vi har avdekket svindel hvor bulgarske arbeidere mottok bare om lag halvparten av lønnen de har krav på. Dette er brudd på de kravene som Vegvesenet har overfor sine leverandører om lønns- og arbeidsvilkår, sier Jon Molnes – som leder krimseksjonen i Statens vegvesen.

To prosjekter

Vegvesenet holder tilbake 3,4 millioner kroner frem til Metrostav kan dokumentere at hver av de berørte ansatte har mottatt riktig lønn for sitt arbeid på Vegvesenets prosjekter. Dette tilsvarer to-ganger det som er entreprenørens besparelse.

Krimseksjonen har avdekket svindel hvor bulgarske arbeidere mottok bare ca. halvparten av lønnen de har krav på.

- Vi har avdekket brudd på kontrakt i to prosjekter som Metrostav har med oss. Selskapet har i et arbeidsfellesskap med norske Bertelsen & Grapestad AS kontrakt for fv. 714 Stokhaugen – Sundan i Trøndelag. I tillegg gjør de arbeider på E134 Trollerudmoen – Saggrenda i Buskerud i et arbeidsfellesskap med Hag Anlegg AS og Bertelsen & Grapestad AS, opplyser Molnes.

Det er ikke avdekket brudd på et tredje Vegvesen-prosjekt – i Hordaland – som Metrostav er engasjert i.

Tatt deler av lønnen

I saken fremstår det som en om betrodd ansatt i Metrostav som har rekruttert arbeiderne og sørget for arbeidsavtaler, kontoer og andre praktiske forhold, har tatt betydelige deler av lønnen via ulike mellomkontoer.

- Entreprenører som har arbeidskraft fra lavkostland har et særskilt ansvar med å sikre at de ansatte faktisk får den lønnen de skal ha. Det er allment kjent at arbeidere fra lavkostland er mer utsatt for ulike «payback»-løsninger enn andre, sier Molnes.

- Vi ser at formelle dokumenter, som arbeidskontrakter og avtaler om lønn, er forelagt arbeiderne på språk de ikke forstår. Det gir rom for å utnytte arbeidstagerne.

Kan ikke kommentere

AT.no har tatt kontakt med Metrostav for samtidig imøtegåelse fra det tsjekkiske konsernet.

Konsernet-ledelsen opplyser at den ikke har mulighet til å kommentere, fordi en standardklausul i kontraktene med Statens vegvesen sier at entreprenøren skal henvise til Statens vegvesen når det gjelder forhold i kontrakten.

Saken ble først publisert på Vegnett.

STILLING LEDIG: