På strekningen mellom Oslo og Kristiansand er fire av fem daglige tog tatt bort.

Vogntog-frykten bare øker

Med den kraftige økningen med over 30.000 flere lastebiler på veiene oppfordrer speditører og Spekter myndighetene til å ta grep rundt en jernbane i krise nå.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Initiativet må gjøres raskt for å hindre at godstransport på jernbane sporer helt av.

Det mener arbeidsgiverforeningen Spekter som viser til at antall vogntog på veiene øker kraftig.

Foreningen får støtte av Ole A. Hagen, i NHO Logistikk og Transport og kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord.

Kuttet 70 prosent

At tog erstattes av lastebiler har fått store konsekvenser for PostNord.

– Vi har kuttet togandelen til Kristiansand med 70 prosent. Vi kjører lastebiler i stedet, sier Hagen til NRK.

Han viser til at selskapet er lokalisert ved jernbaneknutepunkter og at de i utgangspunktet ønsker å bruke tog. Færre avganger på Sørlandsbanen og andre forhold gjør det vanskelig.

– Raumabanen er lagt ned, Bodø er i fare som knutepunkt på Nordlandsbanen og det er problemer med å få gods fram til Narvik, sier Hagen. 

– Dette er kritisk, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Ole A. Hagen som har erstattet transport på tog med lastebiler.

Han påpeker at dette skjer samtidig med at det stadig blir bedre veier. Det gjør det mulig å benytte lengre vogntog. Dessuten går det fortere. Da går kostnadene ned.

Godstrafikk på jernbane har vært et tapsprosjekt i flere år.

CargoNet som er den største transportøren av gods på jernbane i Norge, har tapt penger i mange år. I desember i fjor, kuttet de i tilbudet.

30.000 flere lastebiler

- På strekningen mellom Oslo og Kristiansand ble fire av fem daglige tog tatt bort. Denne reduksjonen av godstransport på bane tilsvarer 30.000 lastebiler på norske veier, sier direktør i Spekter, Sverre Høven til NRK som også presiserer at årsaken er manglende lønnsomhet å frakte gods på tog.

Spekter-direktøren sier at situasjonen er kritisk.

– Å kjøre tog som er dobbelt så lange som i dag, gjerne over 700 meter, vil øke effektiviteten. I tillegg er det viktig å få gods raskt fram. I dag varierer punktligheten veldig, sier Høven.

I nasjonal transportplan er det satt av 18 milliarder kroner til bedre infrastruktur på jernbanen. Målet er å gjøre den mer lønnsom.

Høven mener det ikke hjelper i den akutte situasjonen man står i nå.

Venter på statsråd-svar

Derfor har han i samarbeid med transportører og kunder vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å få på plass en akutt ordning.

– Nå er situasjonen så kritisk at vi ber om en miljøstøtteordning som man har fått i sju andre EU-land.

Høven tror det kan være løsningen på kort sikt inntil andre tiltak tar over.

Forslaget skal fortsatt ligge på statsrådens bord.

– Hvis hele godsnæringen legges ned, blir det 1000 flere vogntog på veiene daglig. Det vil øke CO₂-utslippene med 175.000 tonn i året. Det tilsvarer utslippene til 80.000 biler, sier Høven.

NRK har forsøkt å få samferdselsminister Jon Georg Dale i tale uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS