Anne Jødahl Skuterud er gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri.
Anne Jødahl Skuterud er gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri.

Gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri

Årsmøte i Felleskjøpet Agri valgte styre og øvrige tillitsvalgte 4. april 2019.

Publisert

Anne Jødahl Skuterud er gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud tar dermed fatt på sin fjerde periode som styreleder i selskapet.

Årsmøtet i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var også styremedlemmene Harald Lein, Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oskar Fosshaug på valg. Alle ble gjenvalgt, og Harald Lein ble gjenvalgt som nestleder i styret.

- Stort vekstpotensiale

Felleskjøpet er i endring og store investeringer i nye anlegg og infrastruktur som sikrer landbruk over hele landet er en vesentlig del av dette arbeidet. I tillegg skal det tas tunge digitale løft for å gi bonden nye muligheter.

- Norges største fastlandsindustri har stort potensiale for økonomisk vekst, noe som vil være et vesentlig bidrag til et grønt skiftet av fastlandsøkonomien. Trendene i samfunnet, og den økonomiske utviklingen sammen med befolkningsveksten viser at potensialet for vekst er stort i næringen, sier Skuterud og sikter til rapporten «Megatrender – hvordan vil de påvirke matproduksjonen» fra Menon Economics.

Sterke globale trender vil påvirke fremtidig utvikling i jordbruk og matindustri i Norge, og rapporten til Menon viser et potensiale på opp mot 36 prosent vekst i omsetning frem mot 2030.

- Dette viser at vi har en unik mulighet til å utvikle hele næringen vår. En omsetningsvekst på over 30 prosent og årlig verdiskapning på over 2 prosent er betydelig tall som vi ikke må gi fra oss i form av økt import. Vi trenger en solid landbruksnæring og politisk vilje til å utforme en langtidsplan for matproduksjon. Jeg ser frem til å jobbe videre som styreleder med disse temaene, sier Skuterud.

Øvrige valgte

Anne E.R Huitfeldt ble gjenvalgt som varamedlem. Thor Johannes Rogneby fra Toten og Trond Petter Ristad fra Skage er valgt som nye varamedlemmer.

Else Horgen Asplin fra Nesbyen er valgt som leder av kontrollkomiteen og Anders Eggen fra Melhus ble gjenvalgt som ordfører for årsmøtet.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2019:

 

Velges for:

Valgt 1.gang:

   

Region:

 

STYRET:

           

Styreleder

1 år

2016

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

gjenvalg

Nestleder

1 år

 

Harald A. Lein

Levanger

7

 gjenvalg

             

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

gjenvalg

Styremedlem

2 år

2016

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2010

Harald A. Lein

Levanger

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

gjenvalg

Styremedlem

2 år

2016

Eli Blakstad

Sør-Fron

3

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

gjenvalg

             

1.vara

1 år

2019

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

NY

2.vara

1 år

2018

Anne E.R. Huitfeldt

Klæbu

6

gjenvalg

3.vara

1 år

2019

Trond Petter Ristad

Skage

7

NY