Statens vegvesen er ferdig med å sprenge fjellsida over E6 i Elstadkleiva i Ringebu.
Statens vegvesen er ferdig med å sprenge fjellsida over E6 i Elstadkleiva i Ringebu.

Må kjøre vekk 100 lass før E6 åpnes i to felt

Det er også en omfattende jobb som skal gjøres før Statens vegvesen kan åpne ett felt på E6 for trafikk etter et sprengningsuhell for noen dager siden i Kleivberga i Ringebu (Gudbrandsdalen).

Publisert

Driftsentreprenøren Mesta skal kjøre ut ca. 100 lastebillass etter det gjennomførte sprengningsarbeidet.

Tre lastebiler går i skytteltrafikk for å kjøre bort sprengstein og det halvmeter tykke gruslaget som ble lagt ut for å beskytte veibanen under sprengningsarbeidet som ble gjort for å ta ned usikkert berg ved veien.

E6 har vært stengt i Elstadkleiva nord for Fåvang i Ringebu kommune siden mandag på grunn av rasfare. Det oppsto en sprekk langs en steinblokk i fjellsiden etter sprenging i et grustak som ligger tett inntil E6 fredag 22. mars.  Arbeidet med å sprenge løse steinblokker var ferdig onsdag 3. april.

En gravemaskin på 40 tonn laster opp lastebilene. En annen gravemaskin arbeider med å pigge flere store steinblokker i mindre deler før de kan fraktes ut.

- Må være trygt å åpne

- Det er viktig å få åpnet E6 for trafikk så raskt som mulig. Samtidig må det være trygt for trafikken å passere området hvor det var rasfare, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Når sprengsteinen og det beskyttende gruslaget er kjørt ut, skal veibanen renses og feies. Deretter skal det settes opp ca. 100 meter rekkverk med stolper som ble fjernet før det rasfarlige bergpartiet ble sprengt ned.

- Vi kan ikke sette på trafikk før vi får opp rekkverket, sier seksjonsleder Stensrud.

Entreprenøren skal sette opp 75 meter med betongblokker på gulstripa for å sikre det videre arbeidet som må gjøres i bergveggen.

- Vi skal bolte fast noen steinblokker etter anbefaling fra våre geologer. Vi skal også sette opp igjen to lysmaster, sier Stensrud.

Håper på normal trafikk før påske

Klokkeslettet for når E6 kan åpnes for trafikk torsdag 4. april med redusert framkommelighet er ikke klart i skrivende stund.

- Folk skal være trygge på at jobben blir gjort så raskt og effektivt som råd, sier Stensrud.

 - Når kan Vegvesenet åpne E6 for normal trafikk i begge retninger?

 - Det er vanskelig å si, men vi håper det lar seg gjøre før påske, sier Stensrud.  

Omkjøring

Anbefalt omkjøringsvei for E6 i Ringebu er riksvei 3 gjennom Østerdalen eller E16 i Valdres og fylkesvei 51 over Valdresflye for kjøretøy over 7,5 tonn og all gjennomgangstrafikk. For mindre biler er det skiltet lokal omkjøring på fylkesveiene.

Statens vegvesen følger med på fremkommeligheten på omkjøringsveiene. Fylkesvei 51 over Valdresflye er åpen hele døgnet mens E6 er stengt, men den kan bli stengt på kort varsel ved dårlig vær.

Bilister som skal kjøre over Valdresflye, må være utstyrt for å kjøre på vinterføre, og bør følge med på vær- og føremeldinger.