Samling om bylogistikken. Elskede by er et samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP på Eiendom. Mandag ble det presentert av fra venstre: Tone Wille (konsernsjef i Posten Norge, Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom, pressesjef John Eckhoff i Posten Norge, administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells Norge. Erik Wastesson fra Ragn-Sells i Sverige, strategidirektør Per Johannessen i Ragn-Sells Norge og distriktssjef Lars Veder i Bring (delvis skjult).

Ragn-Sells sirkulerer – Bring leverer

En ny logistikkløsning for å redusere klimautslippene ble lansert i Oslo mandag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells har rullet i gang avfallskonseptet, «Elskede By», hvor el-varebiler skal transportere pakker og gods til kunder i sentrum, for så å ta med avfall i retur.

Felles handling

Ragn-Sells har også med seg logistikkleverandøren Bring og KLP Eiendom i dette samarbeidsprosjektet.

Vår #elskedeby skal redusere trafikk, utslipp og støy ved hjelp av nye logistikkløsninger. Fossilfrie kjøretøy av ulik størrelse frakter varer i sentrum og tar med seg søppel tilbake.

KLP eier bygget hvor sentralen for den nye transportjenesten skal ligge. Ladestasjon for el-biler og el-varesykler som leverer pakker og varer etableres i det tidligere brevsenteret til Posten ved Oslo S. Her skal utveksling av varer og avfall også foregå.

Flere hub´er

Etter hvert skal det opprettes flere tilsvarende hub-er eller samlastingssentre rundt i byen, fortalte administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells Norge på lanseringen utenfor Posthuset.

Virksomheten er allerede prøvd ut i Stockholm, også der etter initiativ fra svenskeide Ragn-Sells. Her er 11 varebiler erstattet med elektriske kjøretøy, og CO2-utslippene for de aktuelle transportene er redusert med 73 prosent, sa Hoel.

Målsetningen er en tilsvarende reduksjon fra de involverte selskapenes drift i Oslo innen 2023.

Hovedstadens byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, skinte som en sol under lanseringen av nye logistikkløsninger mandag.

– Dette er så bra

 

Både byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, roste aktørene for initiativet da de innviet «Elskede by» utenfor Posthuset mandag.

– Som del av Miljøhovedstadsåret har vi utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport. Når vi vet at transportsektoren står for 55 prosent av utslippene, er det svært gledelig å se at tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og bidra til at oslolufta blir reinere, sa byrådsleder Raymond Johansen.

- Tungtransport står i dag for 22 prosent av klimagassutslippene i hovedstaden, opplyste Lan Marie Nguyen Berg.

Logistikksentralen

Ved Posthuset i Biskop Gunnerus gate 14b etableres nå en logistikksentral for næringsdrivende i sentrum. Her vil Bring levere gods som lastes over på elektriske varebiler for videre transport til kundene.

I stedet for å kjøre tomme tilbake, som en vanlig varebil ville gjort, tar den elektriske varebilen med seg avfall tilbake til lageret i logistikksentralen.

Her sorteres avfallet over i gjenvinningsbilene til Ragn-Sells, som deretter frakter det ut av byen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS