Samling om bylogistikken. Elskede by er et samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP på Eiendom. Mandag ble det presentert av fra venstre: Tone Wille (konsernsjef i Posten Norge, Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom, pressesjef John Eckhoff i Posten Norge, administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells Norge. Erik Wastesson fra Ragn-Sells i Sverige, strategidirektør Per Johannessen i Ragn-Sells Norge og distriktssjef Lars Veder i Bring (delvis skjult).
Samling om bylogistikken. Elskede by er et samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP på Eiendom. Mandag ble det presentert av fra venstre: Tone Wille (konsernsjef i Posten Norge, Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom, pressesjef John Eckhoff i Posten Norge, administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells Norge. Erik Wastesson fra Ragn-Sells i Sverige, strategidirektør Per Johannessen i Ragn-Sells Norge og distriktssjef Lars Veder i Bring (delvis skjult).

Ragn-Sells sirkulerer – Bring leverer

En ny logistikkløsning for å redusere klimautslippene ble lansert i Oslo mandag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells har rullet i gang avfallskonseptet, «Elskede By», hvor el-varebiler skal transportere pakker og gods til kunder i sentrum, for så å ta med avfall i retur.

Felles handling

Ragn-Sells har også med seg logistikkleverandøren Bring og KLP Eiendom i dette samarbeidsprosjektet.

Vår #elskedeby skal redusere trafikk, utslipp og støy ved hjelp av nye logistikkløsninger. Fossilfrie kjøretøy av ulik størrelse frakter varer i sentrum og tar med seg søppel tilbake.

KLP eier bygget hvor sentralen for den nye transportjenesten skal ligge. Ladestasjon for el-biler og el-varesykler som leverer pakker og varer etableres i det tidligere brevsenteret til Posten ved Oslo S. Her skal utveksling av varer og avfall også foregå.

Flere hub´er

Etter hvert skal det opprettes flere tilsvarende hub-er eller samlastingssentre rundt i byen, fortalte administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells Norge på lanseringen utenfor Posthuset.

Virksomheten er allerede prøvd ut i Stockholm, også der etter initiativ fra svenskeide Ragn-Sells. Her er 11 varebiler erstattet med elektriske kjøretøy, og CO2-utslippene for de aktuelle transportene er redusert med 73 prosent, sa Hoel.

Målsetningen er en tilsvarende reduksjon fra de involverte selskapenes drift i Oslo innen 2023.

Hovedstadens byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, skinte som en sol under lanseringen av nye logistikkløsninger mandag.
Hovedstadens byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, skinte som en sol under lanseringen av nye logistikkløsninger mandag.

– Dette er så bra

 

Både byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, roste aktørene for initiativet da de innviet «Elskede by» utenfor Posthuset mandag.

– Som del av Miljøhovedstadsåret har vi utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport. Når vi vet at transportsektoren står for 55 prosent av utslippene, er det svært gledelig å se at tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og bidra til at oslolufta blir reinere, sa byrådsleder Raymond Johansen.

- Tungtransport står i dag for 22 prosent av klimagassutslippene i hovedstaden, opplyste Lan Marie Nguyen Berg.

Logistikksentralen

Ved Posthuset i Biskop Gunnerus gate 14b etableres nå en logistikksentral for næringsdrivende i sentrum. Her vil Bring levere gods som lastes over på elektriske varebiler for videre transport til kundene.

I stedet for å kjøre tomme tilbake, som en vanlig varebil ville gjort, tar den elektriske varebilen med seg avfall tilbake til lageret i logistikksentralen.

Her sorteres avfallet over i gjenvinningsbilene til Ragn-Sells, som deretter frakter det ut av byen.

Powered by Labrador CMS