Her finner du oversikt fullstendig oversikt over strekningene som skal asfalteres fordelt på region og fylker.

2.200.000 tonn asfalt

Så snart telen er ute av bakken, skal asfaltarbeiderne ut på veien. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge ca. 2,2 millioner tonn i løpet av sesongen.

- Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres stedvis lapping av hull og sprekker, sier sjefingeniør Even Sund i Statens vegvesen.

Kontraktene som er tildelt har en verdi på 2,9 milliarder kroner, fordelt med ca. 0,9 mrd. kroner på riksvei og 2,0 mrd. kroner på fylkesveinettet. Det var i snitt 2,6 tilbydere til hver kontrakt.

Første gang krav om miljøsertifikat

Det er for første gang stilt krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration).

EPD-sertifikatet viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt. I enkelte kontrakter ble lave C02-utslipp premiert ved at den tilbudte prisen ble justert ned.

Vis hensyn overfor veiarbeiderne

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter mange steder i mai og går ut september.

- Vis hensyn overfor dem som jobber på veien. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring. Arbeidsfolk langs veiene er spesielt utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt, sier sjefingeniør Sund.