Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (merket med mørkerød markering)
Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (merket med mørkerød markering)

Har valgt entreprenør til veidrift

Nye Veier lyste ved årskiftet 2018/2019 ut drift av selskapets veistrekninger, med kostnadsramme 500 millioner kroner.

Publisert

Nye Veier går videre med Risa AS til konkretiseringsfasen for drift av selskapets veier i fem år.

Risa AS vant konkurransen om drift av Nye Veiers første veistrekninger, til en kostnadsramme på 500 millioner kroner.

I juli 2019 åpner den første strekningen, E18 Tvedestrand - Arendal (23 km), deretter følger delåpning av 12 km ny E6 Kolomoen – Moelv (til Kåterud) i oktober og ny E18 Rugtvedt-Dørdal (17 km) i desember. Når femårskontrakten nærmer seg slutt, vil Risa AS ha ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorvei, dersom opsjonen i kontrakten trer inn.

Anskaffelsesmetoden har vært Best Value Procurement (BVP), og kontrakten er samspillskontrakt med insentiv. Dette blir en pilot for fremtidige driftskontrakter. ​Nye Veier benytter BVP-metoden for å kunne tydeliggjøre måloppnåelse og ha kontroll på risiko.

Kontrakten er for totalt sju strekninger, fra Trøndelag i nord til Agder i sør, og omfatter vei og elektro.

- Driftsentreprenøren blir først og fremst målt på veiens oppetid, tilstand og trafikksikkerhet, med andre ord det som betyr noe for veibrukerne. Vi har hatt konkurranse om driftskontrakten av seriøse, landsomfattende aktører som ønsker å videreutvikle hvordan veier driftes, sier Nye Veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland.

Konkretiseringsfasen starter 6. mai 2019 og varer til 21. mai. Leveransene fra konkretiseringen vil være beskrivelse av kontraktsgjennomføring, fremdriftsplan, risikovurderingsplan og KPI-er (Key Performance Indicator) som skal benyttes i kontraktsgjennomføringen.

- Nye Veier AS er fornøyd med den responsen vi har fått på vår nye kontraktsmodell for drift av motorveier, der vi har lagt vekt på prestasjonsmål som vil fremme trafikantnytte, trafikksikkerhet, HMS og miljø, legger Hovland til.