TEST: Statens vegvesen ønsker å teste ut ny kontraktsform på et asfaltkonkurransen i Midt-Norge.
TEST: Statens vegvesen ønsker å teste ut ny kontraktsform på et asfaltkonkurransen i Midt-Norge.

Tester nye asfaltkontrakter

YIT og NCC har vunnet hver sin asfaltkontrakt der CO2-utslipp spiller en avgjørende faktor i valg av entreprenør.

Publisert

Det er Statens vegvesen som skal teste ut miljøvennlige asfaltkontrakter på to prosjekter i Midt-Norge.

For første gang spiller nemlig CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken asfaltentreprenør som vinner anbudet om asfaltkontraktene. Det er to asfaltkontrakter i Midt-Norge som tester ut dette, og det gjøres for første gang på denne måten. En kontrakt er ved Tunnsjøen nord i Trøndelag, samt at det testes ut på deler av en kontrakt på Sunnmøre.

Skaffer erfaring

– Vi er i dialog med bransjen og dette vil bli et pilotprosjekt for å skaffe oss erfaring, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen, Region midt. Nå tar vi i bruk kunnskapen entreprenørene sitter med på dette området, og både de og vi vil lære mye av dette prosjektet.

Noen av tiltakene for å redusere CO2-utslipp vil være å produsere asfalten ved lavere temperatur (lavtemperaturasfalt), mer klimavennlige fyringsmetoder ved asfaltproduksjon, gjenbruk av asfalt, mobile asfaltfabrikker nært pukkverk, kort transport av asfalt til utleggersted, lastebiler med lavt CO2-utslipp, type stein og avstand til pukkverk etc.

SPENNENDE: Thor Asbjørn Lunaas er seksjonssjef og leder for Asfalt- og vegmerkingsseksjonen i Region midt i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen (Knut Opeide).
SPENNENDE: Thor Asbjørn Lunaas er seksjonssjef og leder for Asfalt- og vegmerkingsseksjonen i Region midt i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen (Knut Opeide).

- Vi må begynne et sted og hive oss uti det, opplyser Lunaas.

Valgfritt

Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO2, det er entreprenørene som velger sine tiltak.

– Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, sier Lunaas.

Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030. Grepene som må gjøres de neste årene, vil føre til en vridning mot at klimatiltak vil lønne seg. Dette vil snu om på asfaltbransjen, og SVV føler seg sikre på at entreprenørene er klare og vil tilpasse seg raskt til kravene som stilles dem.

– Etter denne sesongen skal vi evaluere disse kontraktene grundig og se om blant annet prisvektingen er rett. Dette skal lønne seg både for entreprenørene og for Statens vegvesen, sier Lunaas.

Miljødeklarasjon

I vedlegget til konkurransegrunnlaget for de to kontraktene som ble lagt ut på anbud, står det at byggherre Statens vegvesen i denne kontrakten vil ta hensyn til utslipp av CO2 i tillegg til pris. Dette vil bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt.

Entreprenøren skal levere en EPD for alle asfalttypene som brukes. EPDen skal omfatte råmaterialene, transport til asfaltfabrikk, produksjon av asfalt og transport til utleggersted. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng og er en forkortelse av «Environmental Product Declaration».

Ut fra leverte EPD fra alle tilbydere beregnes gjennomsnittlig utslipp av kg CO2-eq pr. tonn asfalt. Hver tilbyder gis et fradrag eller påslag pr. tonn asfalt ut fra hva de slipper ut av CO2 basert på sin EPD i forhold til gjennomsnittet av alle innkommende tilbud. Fradrag/påslag settes til 2 kroner pr. kg CO2eq/tonn asfalt.

Summen fra alle kontraktspunktene trekkes fra eller legges til tilbudssummen på kontrakten. Den entreprenøren som har lavest konkurransesum vinner anbudet.

YIT og NCC innstilt

Tre tilbydere ga tilbud på kontrakten ved Tunnsjøen. Den som hadde gitt lavest tilbud hadde også lavest CO2-utslipp. Etter at vektingen var gjort, ble de innstilt som vinner av tilbudskonkurransen. Det var YIT.

To tilbydere ga tilbud på kontrakten på Sunnmøre. Heller ikke der fikk ikke vektingen avgjørende betydning for hvem som vant anbudskonkurransen. Det var NCC som ble innstilt.

Under asfaltleggingen vil Statens vegvesen gjennomføre kontroller for å være sikker på at planlagte tiltak blir gjennomført. Trekk vil bli gjennomført dersom de forutsetningene som er oppgitt i levert EPD, ikke er oppfylt. Trekk gjennomføres på den tonnasje som ikke er levert som forutsatt. Trekk settes til 1,5 ganger det beløp pr. tonn som tilbudssummen ble justert med ved vekting av tilbud. For øvrig gjelder alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget.

– Dette skal være enkelt og målbart, slik at det ikke blir noen tvister i etterkant, sier Lunaas.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS