Bildet viser anleggsområdet i Mekjarvik.
Bildet viser anleggsområdet i Mekjarvik.

Lyser ut ny Rogfast-kontrakt

Statens vegvesen vil i løpet av mai 2019 lyse ut den neste store tunnelkontrakten på E39 Rogfast-prosjektet i Rogaland.

Publisert

Kontrakten (E 03) omfatter bygging av den sørlige delen av Boknafjordtunnelen. Kontrakten er på en ca. 9 km lang tunnel med to løp.

Tunnelmassene vil bli deponert i Mekjarvik sør, der man allerede har startet opp med ei utfylling.

- I kontrakten inngår også to sjakter til utlufting av tunnelen i området ved golfbanen på Tungenes. Kontrakten vil bli en såkalt utføringskontrakt med enhetspriser, sier avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen, Kjartan J. Hove.

To ulike kontraktsformer

Den siste av de store tunnelkontraktene på Rogfast, er den nordre delen av Boknafjordtunnelen (9 km lang med to løp) som vil bli lyst ut like over sommerferien 2019.

Denne kontrakten omfatter også ca. 1,5 km. firefeltsvei i dagen på Bokn frem til påkobling til eksisterende E39. Kontrakten vil bli ei totalentreprise.

Dermed vil man ha to ulike kontraktsformer på søndre og nordre del av Boknafjordtunnelen. 

Større ansvar på entreprenøren

- I en totalentreprise får blant annet entreprenøren et større ansvar for prosjekteringen. Med å gjøre det slik, ønsker Statens vegvesen å få erfaring med to ulike kontraktsformer på et stort prosjekt som Rogfast. Det vil komme til nytte senere når man skal vurdere fordeler og ulemper i forhold til kontraktsformer på så store prosjekt, sier Hove.

Powered by Labrador CMS