Lekteren fylles opp med stein i Kragerø. Fullastet tar lekteren ca. 13.000 tonn stein.
Lekteren fylles opp med stein i Kragerø. Fullastet tar lekteren ca. 13.000 tonn stein.

Fra arkivet: Voksen steintransport

Dette tøffe bildet ble publisert i A&T nr. 8, 2008. Det viser lasting av en lekter som tar ca. 13.000 tonn stein i hver vending.

Publisert

Ved Lesø i Kattegat var Veidekke ASAs danske datterselskap, Hoffmann AS, igang med bygging av rev med 86.000 tonn stein. Steinmassene ble hentet i Kragerø og fraktet med lekter og slepebåt frem til Lesø som ligger ca. 40 km fra Frederikshavn i Danmark.

I Lesø-området er det tidligere tatt ut mye stein fra havbunnen for å bygge moloer og kystsikringsanlegg. Det har ført til endrede strømforhold/bølger som har virket inn på artsrikdommen i området, blant annet på hummerbestanden.

Sprengsteinen fra Kragerø ble brukt til å bygge opp rev i forskjellige formasjoner for å sikre et rikt fisk- og plantemangfold for fremtiden, ifølge den danske Skov- og Naturstyrelsen.

Steinlekteren «Boa Barge 10» er 120 meter lang, 30 meter bred og hadde med seg ca. 13.000 tonn i hver seilas fra Kragerø til Lesø. Steinblokkene som veide fra 1-6 tonn, ble tatt ut i pukkverket til NCC Roads AS i Vallberg ved Kragerø.

Steinene ble kjørt ombord, og i Lesø sørget to 50 tonns beltegravere for «dumpingen» av steinene ned i vannmassene.

Det var Trond A. Kittilsen Shipping AS i Bamble som sto for sjøtransporten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS