Kristina Alvendal går inn i styret i AF Gruppen ASA.
Kristina Alvendal går inn i styret i AF Gruppen ASA.

AF Gruppen utvider styret

På ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA 15. mai ble Kristina Alvendal og Kjetel Digre valgt som nye styremedlemmer.

Publisert

Styret ble samtidig utvidet og består nå totalt av ti personer.

- Dagens gjenvalg av fem aksjonærvalgte styremedlemmer kombinert med Kristina og Kjetels inntreden sikrer god balanse mellom kontinuitet og ny inspirasjon. Vi er veldig tilfreds med at styret utvides, og at vi får tilført økt kompetanse innen myndighetskontakt, prosjekter offshore og eiendomsutvikling i Sverige. Samlet blir vi enda bedre rustet til å sikre lønnsom vekst i våre segmenter, sier Pål Egil Rønn, styreleder i AF Gruppen.

Styret består nå av Pål Egil Rønn (styreleder), Borghild Lunde, Arne Baumann, Hege Bømark, Kristian Holth, Kristina Alvendal, Kjetel Digre, Kenneth Svendsen, Arne Sveen og Hilde Wikesland Flaen (de tre sistnevnte er ansattvalgte representanter).

Med Kjetel Digre får AF Gruppen en prosjektekspert inn i sitt styre. Digre innehar i dag stillingen som SVP Operations i Aker BP. Han har en lang karriere i Equinor med ledererfaring fra store prosjekter offshore, inkludert utvikling og drift av Johan Sverdrup og Gjøa-prosjektet. Digre har en MSc Subsea Engineering with Distinction fra Herriot-Watt.

Kjetel Digre går inn i styret i AF Gruppen ASA.
Kjetel Digre går inn i styret i AF Gruppen ASA.

Kristina Alvendal bringer med seg inn i AF Gruppens styre en bred erfaring fra svenske eiendomsutviklingsprosjekter og god myndighetsforståelse som mangeårig politiker med ansvar for store plan- og byutviklingsprosjekter. Hun eier og leder i dag et eiendomsutviklingsselskap, og har tidligere vært CEO for Airport City Stockholm AB, Viseborgermester i Stockholm med ansvar for by- og eiendomsutvikling, samt innehatt ulike politiske verv. Alvendal er utdannet jurist.

Powered by Labrador CMS