Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet over nederlaget i retten mot Statens vegvesen. Dette førte til en nedskrivning i regnskapet for første kvartal 2019 på 217 millioner kroner.
Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet over nederlaget i retten mot Statens vegvesen. Dette førte til en nedskrivning i regnskapet for første kvartal 2019 på 217 millioner kroner.

Underskudd for BetonmastHæhre etter dom

BetonmastHæhre fikk et driftsresultat på 102 millioner kroner i første kvartal 2019 (64 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2018). Likevel ble det et dundrende underskudd.

Publisert

Etter kvartalets slutt mottok nemlig selskapet dom i den såkalte FP3-saken, knyttet til sluttoppgjør etter gjennomføring av entreprisen FP3 på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen.

Basert på dommen, har selskapet har valgt å innta en nedskrivning i regnskapet for første kvartal på 217 millioner kroner, noe som ledet til et underskudd i kvartalet.

- Resultatet i første kvartal er preget av en nedskrivning på 217 millioner kroner relatert til FP3-saken mot Statens vegvesen. Justert for denne nedskrivningen viser tallene en stabil positiv drift sammenlignet med året før, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre.

Driftsresultatet etter nedskrivning som følge av mottatt dom i FP3-saken ble minus 115 millioner kroner.

- Skuffet over dommen

Den aktuelle dommen gjaldt et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 som var en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa.

Bane Nor SF og Statens vegvesen var i felleskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016. Retten tok stilling til en uenighet mellom partene på ca. 750 millioner kroner. Dommen ga i liten grad Hæhre Entreprenør medhold.

- Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og dommen vil sannsynligvis ankes, sier Skjelle.

Dommen og nedskrivningen skal gi liten kontanteffekt.

Stabil drift, godt prosjekttilfang

Justert for FP3-nedskrivningen viste anleggsvirksomheten en stabil utvikling sammenlignet med første kvartal 2018, med en driftsmargin på 1,9 %.

Byggvirksomheten ved Betonmast fikk en driftsmargin på 2,8 %. Begge virksomhetene hadde, ifølge BetonmastHæhre, godt prosjekttilfang i kvartalet. Konsernets samlet ordrereserve var på 11,4 milliarder kroner per 31. mars.

Konsern-splittelsen fortsetter

I mars 2019 ble det kjent at styret i BetonmastHæhre vil jobbe mot en splittelse av konsernet.

Denne prosessen er pågående. Et viktig skritt var etableringen av nye ledelse i anleggsvirksomheten, annonsert i mai 2019.

Nå pågår arbeidet med å etablere en god finansieringsstruktur før et konkret forslag kan presenteres aksjonærene.