Olav Markussen på talerstolen under utdelingen av St. Olavs orden.
Olav Markussen på talerstolen under utdelingen av St. Olavs orden.

Olav Markussen utnevnt til ridder

Bergingeniør Olav Markussen ble fredag 23. mai utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien.

Publisert

Markussen mottok utnevnelsen etter søknad fra Norsk Bergindustri med støttebrev fra Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Bergforening, tidligere stortingsrepresentant Arne Haugen og Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum i 2018.

Olav Markussen har de siste mer enn femti årene vært en nestor i bergindustrien i Norge. Han har gått foran innen bransjen når det gjelder å stå for seriøsitet og å aktivt forholde seg til de rammer som lover og regler gir.

Han har hatt som valgspråk at de bedrifter han er involvert i skal være «samfunnets beste valg». Dette handler for vår industri om å oppføre seg slik at vi er en ønsket samfunnsaktør i små og store lokalsamfunn; «vi er der ressursen er».

Beviset på at Olav Markussen er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden.
Beviset på at Olav Markussen er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden.

Viktig med samfunnsverdi og seriøsitet

Han er og har vært en sterk talsmann for bærekraftig utvikling og at mineralske råstoffer må forvaltes slik at vi skaper verdier også for samfunnet, gjennom langsiktig tilstedeværelse og trygge arbeidsplasser.

Gjennom sin tydelige stemme for seriøsitet i bransjen, har han også bidratt til at resten av bransjen har utviklet en slik holdning.

Dermed har han vært en viktig medspiller som skal ha sin del av æren for at bergindustrien i Norge i dag, både enkeltbedrifter, og bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, inntar et standpunkt som sier at bransjen bør spille på samfunnets premisser.

Mange roller innen bergindustri

I søknaden ble det også vist til hans mangeårige rolle i bedriften, hans tid som styreleder i bransjeforeningene PGL og BIL, hans deltakelse i råd og styre for NGU, og at han satt i sammenslåingskomiteen for BIL, SIL og PGL som førte til dannelsen av Norsk Bergindustri i 2008.

Ikke minst representerte han bergindustrien i minerallovsutvalget som la fram en NOU i 1996. Markussen har fremdeles styreverv i Franzefoss Minerals og brukes som rådgiver i bransjen,

Han er æresmedlem i Norsk Bergindustri og har mottatt Bergmannsstaven for ekstraordinær innsats utover forventet ut fra rolle eller posisjon. Olav og hans kone Berits innsats på Asker museum for å orientere skoleklasser om kalkens betydning ble også trukket fram.

- Etter later seg store spor

Olav sier selv at han ble overrasket, rørt og dypt beæret over utnevnelsen. Han ga uttrykk for at han spesielt satte pris på støtten fra Arbeidsmandsforbundet og fra Arne Haugen som var saksordfører på Stortinget under behandlingen av mineralloven.

- Olav Markussen har gjennom en mannsalder etterlatt seg store spor, både i mineralnæringen som sådan og i Norsk Bergindustri, og vi setter stor pris på at han blir hedret på denne måten, sier generalsekretær Anita Hall.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS