Tirsdag 28. mai skjøt NCC gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen.
Tirsdag 28. mai skjøt NCC gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen.

Gjennomslag for NCC i Rogfast-tunnel

Entreprisen Sidetunnel Arsvågen er den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast.

Publisert

Tirsdag 28. mai skjøt NCC gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Sidetunnelen er en del av det som blir Norges største veitunnelprosjekt.

NCC-mannskaper hadde i slutten av januar 2019 drevet ferdig det første tunnelløpet, og tirsdag ettermiddaq var dermed begge tunnelløpene i den vel to km lange transporttunnelen ferdig drevet.

- Dette er en milepæl, der NCC igjen befester vår solide erfaring med utførelse av undersjøiske tunnelprosjekt, sier prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

NCC startet byggingen av tunnelen i januar 2018. Den er i to løp og skal brukes til transporttunnel under drivingen av Rogfasts hovedtunnel, og som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

Entreprisen Sidetunnel Arsvågen er den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Entreprisen omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsveien frem til påhuggsområdet for hovedløpene, pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrasé for høyspentkabler.