Lars Arne Brøttem er konsernsjef i nye Nor-log Gruppen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Lars Arne Brøttem er konsernsjef i nye Nor-log Gruppen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Nytt bransje-konsern tar grep

Nor-log Gruppen AS er etablert og seiler opp som en svært konkurransedyktig bransjeaktør.

Publisert

Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene, samarbeidspartnere gjennom en årrekke om produkter til felles kunder, styrker posisjonen under felles logo og med Nor-log Gruppen.

Et tettere og sterkere samarbeid skal bidra til attraktive kundeløsninger og skape flere norske arbeidsplasser i norsk transportbransje. - Dette samarbeidet har gitt begge selskapene fortrinn gjennom økt geografisk dekning og forsterket kundetilbud. Erfaringene fra samarbeidet viser også at begge selskapene er solid fundamentert på et felles verdigrunnlag i den hensikt å være lokalt forankrede kvalitetsleverandører med dyktige ansatte som er stolte av jobben som utføres – hver dag, hele året, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log Gruppen AS.

Det er de nåværende eiere av Suldal Transport AS (Rune Furseth) og Miniekspress-selskapene (Kjell Skatvedt) som står bak etableringen av selskapet.

Det nyetablerte konsernet Nor-log Gruppen tar grep om bransjen.
Det nyetablerte konsernet Nor-log Gruppen tar grep om bransjen.

Nor-log Gruppen AS er et morselskap i et nytt felles konsern hvor Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene skal levere transporttjenester av beste kvalitet til kundene i sine respektive lokalmarkeder.

Nor-log Gruppen AS kjøper alle aksjene i begge selskaper. Suldal Transport AS og alle Miniekspress-selskapene vil bestå som i dag, med lokal ledelse og styring slik kundene er vant til.

Nor-log Gruppen omfatter 415 ansatte, 10 lokasjoner, 7 terminaler, 210 lastebiler og 180 hengere, og forventer en omsetning på ca. 700 mill. kroner i 2019.

Den nye konsernsjefen

I mars 2017 ble Lars Arne Brøttem (44) ny konsernsjef i Miniekspress-selskapene etter 20 år med ledende logistikkroller i Schenker.

Nå tar han fatt på nye utfordringer i et konsern som vil ta et solid grep om norsk transport- og logistikkbransje.

Miniekspress

Miniekspress Transport AS ble etablert i Sandefjord i 1979 og er 100% privat eid.

Miniekspress-selskapene har spesialisert seg på temperaturregulerte transport- og distribusjonsløsninger med krav til rask og forutsigbar fremføring med presise leveranser, hovedsakelig for aktører innen næringsmiddel- og dagligvarebransjen. I tillegg til distribusjonsløsninger drives en betydelig andel linjetrafikk mellom Sør- og Nord-Norge, internt i Nord-Norge og på strekningen Vestfold-Trondheim og Vestfold-Stavanger. Konsernet har blitt en av de største aktørene på modulvogntog i Nord-Norge, og består av fem selskaper lokalisert på følgende steder:

 • Miniekspress Transport AS/Miniekspress Thermo AS, Stokke i Vestfold (kontor og terminal)
 • Miniekspress Thermo-Tromsø AS, Tromsø (kontor)
 • Miniekspress Finnmark AS, Lakselv (kontor og terminal)
 • Lakselvterminalen AS, Lakselv

Miniekspress-selskapene har:

 • 150 ansatte
 • 80 lastebiler og 90 hengere
 • En omsetning på 305 mill. kroner i 2018.

Suldal Transport AS

Suldal Transport er blant de største private transportørene i Norge og er en operativ sammenslutning av 6 godsselskap. Selskapet ble etablert allerede i 1919 og har 100 års-jubileum i år.

Selskapet har et solid fotfeste i Sør-Norge, gjennom matvaredistribusjon, stykkgodsdistribusjon og kranbiler på Sand, Odda, Norheimsund, Aksdal, Oslo, Bergen og Stavanger. I tillegg kommer en stor andel linjetrafikk mellom Haugesund / Stavanger og Oslo og kystlinjen mellom Stavanger-Haugesund-Bergen. Suldal Transport er lokalisert på følgende steder:

 • Stavanger (kontor)
 • Bergen (kontor)
 • Oslo (kontor)
 • Aksdal (kontor og terminal)
 • Sand (kontor og terminal)
 • Odda (kontor og terminal)
 • Norheimsund (kontor og terminal)

Selskapet har:

 • 265 ansatte
 • 130 lastebiler og 90 hengere
 • En omsetning på 325 mill. kroner i 2018
Powered by Labrador CMS