Bomstasjon juni 2019 Foto SVV

Hva slags utstyr er montert i bomstasjonene?

I bomstasjonene henger det mye teknisk utstyr. Her ser du hva slags funksjon de har.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

På portalen sitter seks ulike innretninger på bildet er det seks innretninger.

Her er funksjonene til hver av dem:

  1. Kamera som detekterer og tar bilde av eventuelle kjøretøy på fortau eller gang- og sykkelvei.
  2. Antenner som leser bombrikken til de kjøretøyene som passerer under bomstasjonen.
  3. Kameraer som detekterer kjøretøy, og tar bilde av bilskiltene foran og bak. Bildene slettes umiddelbart dersom bombrikken i bilen stemmer overens med kjøretøyets registreringsnummer. Dersom bombrikke og registreringsnummer ikke stemmer overens overføres bildet til bompengeselskapet som bruker bilskiltet til fakturering. Det samme gjelder for kjøretøy uten bombrikke.
  4. Antenner som leser bombrikken til de kjøretøyene som passerer under. Der det er flere kjørefelt vil det være flere antenner, slik som på dette bildet.
  5. Kamera som holder øye med selve bomstasjonen. Kameraet peker kun rett ned på det tekniske utstyret til bomstasjonen, og ikke mot nærliggende bygninger eller tilfeldige forbipasserende. Kameraene kan ikke zoome, dreies eller styres etter bevegelser.
  6. Elektronikkskap som utveksler signaler mellom utstyret oppe i portalen og det tekniske skapet som er plassert på bakken i nærheten av bomstasjonen.

 Les mer om personvern og hvilken informasjon som registreres på bompengeselskapets nettside: fjellinjen.no

Stråling?

Utstyret i bomstasjonene gir, ifølge Statens vegvesen, minimal med stråling.

Utstyret i elektronikkskapene og kameraene tilsvarer det som brukes på kontorer og i private hjem, som PC-utstyr, brytere, nettverksutstyr og batterier.

Frekvenser

Utstyret på bomstasjonene ligger innenfor fribruksfrekvensene, som er generelle tillatelser til bruk av frekvenser Statens vegvesen har fått av NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – tidligere Post- og teletilsynet).

Tidligere måtte man søke om å bruke de frekvensene som benyttes i bomstasjonene, men disse ble fribruksfrekvenser for noen år siden. Frekvensene Vegvesenet bruker, har så liten effekt at de ikke påvirker annet utstyr i umiddelbar nærhet (maksimal tillatt utstrålt effekt er 2 watt).

Takstskiltene som forsvant

Statens vegvesen har fjernet skiltene som viser prisene for de forskjellige kjøretøygruppene i Oslo.

Det er flere årsaker til at takstskiltene forsvant. Først og fremst består det nye bompengesystemet av mange ulike priser for rushtid, drivstofftype og motortype. Det innebærer mye informasjon på skiltene, noe som kan være vanskelig å forholde seg til i fart og kan være trafikkfarlig, ifølge Statens vegvesen.

En annen årsak som Vegvesenet oppgir for skilt-exiten, er at i tettbebygde strøk, som i Oslo, er det begrenset plass til å sette opp så store tavler som dette ville kreve.

Powered by Labrador CMS