Henning Bråtebæk (t.v.) og Gorm Frimannslund underskrev kontraktene.
Henning Bråtebæk (t.v.) og Gorm Frimannslund underskrev kontraktene.

Skal drifte det norske jernbanenettet

Spordrift AS overtok 1. juli drift og vedlikehold av jernbanen i Norge.

Publisert

- Dette er en stolt dag for oss og en viktig milepæl i norsk jernbanehistorie, sier Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift AS.

Styret for Bane Nor besluttet 11. oktober 2018 å etablere et aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold, samt at selskapet skulle være operativt 1. juli 2019. Spordrift har ved etableringen 1200 medarbeidere og blir Norges største leverandør av drift- og vedlikeholdstjenester på jernbanen.

- Våre dyktige medarbeidere er vår største ressurs og vårt største konkurransefortrinn. De har lokalkunnskapen, fagkompetansen, erfaringen og kjenner hver bolt og hvert anlegg på jernbanen. Dette er et selskap med kort vei mellom ledelsen og ansatte, og hvor vi har én felles målsetning om å levere effektive tjenester til Bane Nor og andre, Bråtebæk.

- Godt utgangspunkt for videre arbeid 

Etter vedtaket i oktober startet Bane Nor to koordinerte prosjekter; opprettelsen av Spordrift AS og organisatoriske tilpasninger i Bane Nor. Fra 1. juli 2019 skal de to organisasjonene «speile hverandre» på et overordnet nivå med en inndeling i tre områder/regioner med ti banestrekninger.

- Etter vedtaket, er det gjort en grundig jobb i et titalls arbeidsgrupper hvor 60 ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har deltatt som ressurspersoner. De har lagt et godt grunnlag for etableringen av Spordrift og omorganiseringen av Bane Nor, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

- Vi har nå fått et godt utgangspunkt til å starte forberedelsesperioden, hvor begge selskapene skal utvikles og profesjonaliseres. Jeg føler meg trygg på at både Bane Nor som bestiller, og Spordrift som leverandør, kommer til å lykkes i de nye rollene, sier Frimannslund.

Offensiv forretningsplan 

Alle ti kontraktsområdene på jernbanenettet i Norge skal etter planen være konkurranseutsatt innen utgangen av 2027.

- Spordrift har en offensiv forretningsplan som dekker hele bredden av jernbanetekniske tjenester, og markedet er betydelig. Vi bygger selskapet for å vinne kontrakter både i og utenfor Bane Nors portefølje. Det er viktig at vi nå tilpasser oss markedet slik at selskapet kan konkurrere om oppdrag på andre markeder, både på kort og lang sikt, sier administrerende direktør Henning Bråtebæk.

Stor tro på selskapet

Bane Nor har ansvaret for å utvikle et velfungerende leverandørmarked hvor entreprenørene konkurrerer om å utføre drift og vedlikeholdstjenester. På sikt skal etter planen konkurranseutsetting gi «et bedre og mer forutsigbart tilbud til de reisende».

- Spordrift har et betydelig potensial og har fått forutsetninger til å levere i konkurranse med andre entreprenører. De har en slank organisasjon med dyktige medarbeidere som har fagkompetanse og lokalkunnskap, noe som vil være viktig for dem fremover. Jeg har stor tro på at selskapet vil lykkes, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Bane Nor skal ikke eie Spordrift

Bane Nor skal fortsatt eie jernbanenettet og være ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold og beredskap, samt den strategiske utviklingen og at forvaltningen gjøres i henhold til tekniske og sikkerhetsmessige krav.

Spordrift AS skal gjennom kontrakter utføre drift og vedlikeholdstjenester i henhold til de tekniske og sikkerhetsmessige krav som Bane Nor stiller. 

Bane Nor skal ikke eie Spordrift AS når prekvalifiseringen til konkurransen på Sørlandsbanen starter i 2021. Det er opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre hvor eierskapet skal plasseres.