Det skal bygges fortau som er 1,5 meter bredt og 250 meter langt, fra Storgata i sør til Sagaveien ved Kiwi. Formålet er å bedre trafikksikkerheten for gående langs strekningen.

I kontrakten inngår også delvis ombygging av eksisterende vei langs kryssområdene og rehabilitering av vann- og avløpsledninger for Vestby kommune.

Anleggsarbeidet starter i august/september 2019 og er forventet å være ferdig i løpet av sommeren 2020.

To entreprenører leverte tilbud

Det var to entreprenører som hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 12. juni 2019.

Entreprenør Park og Anlegg AS var tilbyderen med lavest pris, 14.006.755 kroner. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 20,7 millioner kroner, som inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet.

Byggherre på vegne av fylkeskommunen

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene.

Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunene.