Akershus Traktor AS har hovedkontor på Jessheim i Akershus.
Akershus Traktor AS har hovedkontor på Jessheim i Akershus.

BR Industrier overtar hele Akershus Traktor

Publisert

I 2016 inngikk BR Industrier AS (BRI) og Lantmännen Maskin en intensjonsavtale om langsiktig samarbeid. Avtalen innebar at BRI kjøpte 50% av aksjene i Akershus Traktor AS. Lantmannen eide tidligere 100% av aksjene.

Samarbeidet har vært suksessfullt de siste to årene, og Akershus Traktor AS har økt sin omsetning fra 646 millioner til nå å ha et budsjett for 2019 på drøye 900 millioner.

I disse dager jobber BRI og ledelsen i Akershus Traktor med en 5-års vekstplan, hvor det hovedmålet er å ha en omsetning per år i Akershus Traktor på minimum 1,5 milliarder innen 2025.

Akershus Traktor har 110 ansatte fordelt på elleve avdelinger lokalisert på Jessheim, Hamar, Hønefoss, Mjøndalen, Vinstra, Verdal, Fosen, Stjørdal, Klett, Troms og Randaberg.

At BRI nå blir 100% eier av Akershus Traktor, er et steg videre i den økende satsingen til konsernet innen landbruk. Konsernet BR Industrier driver også innen mekanisk industri, overflatebehandling og oljeservice, har ca. 1000 ansatte og en budsjettert omsetning på ca. tre milliarder kroner.