Totalentreprisen inkluderer bygging av lang rullebane, terminal- og driftsbygg, tekniske anlegg, veier og annen infrastruktur i Mo i Rana i Nordland.
Totalentreprisen inkluderer bygging av lang rullebane, terminal- og driftsbygg, tekniske anlegg, veier og annen infrastruktur i Mo i Rana i Nordland.

Tre konkurrerer om å bygge flyplass fra grunnen

Tre entreprenører får konkurrere om å bygge ny flyplass i Mo i Rana.

Publisert

Tre prekvalifiserte tilbydere er valgt ut for å konkurrere om totalentreprisen for ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland.

De tre entreprenør(gruppene) er:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Peab Anlegg AS med Peab Anläggning AB, Cowi AS, Bjørn Bygg AS, Peab Asfalt Norge AS og Hæhre Entreprenør AS som underleverandører
  • Skanska Norge AS med Norconsult AS som underleverandør

Dokumentert gjennomføringsevne

Konkurransen om bygging av ny flyplass i Mo i Rana ble kunngjort 23. mai 2019. Det kom inn flere søknader som er grundig evaluert opp mot kravene i konkurransegrunnlaget.

- Det er store og dyktige entreprenører som nå inviteres inn til konkurransen om utbyggingen. De har gjennom søknadene om prekvalifisering dokumentert at de kan gjennomføre oppdraget i henhold til de krav vi stiller som byggherre, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Samferdselsminister Jon Georg Dale ga 5. februar i år klarsignal til konkurranse om bygging av ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland. Polarsirkelen lufthavnutvikling AS, som eies av hjørnesteinsbedrifter i åtte kommuner på Helgeland, er byggherre.

Anleggsstart våren 2020

Flyplassen skal finansieres i et spleiselag mellom staten, næringslivet og Rana kommune. Totalentreprisen inkluderer bygging av lang rullebane, terminal- og driftsbygg, tekniske anlegg, veier og annen infrastruktur. Oppdraget skal utføres i samspill med byggherre.

- Vi er svært fornøyd med interessen for å delta i konkurransen. Den første regionale stamflyplassen som bygges i Norge på over 40 år ansees som et meget spennende prosjekt i leverandørmarkedet, sier Johansen.

De tre utvalgte leverandørene inviteres til å gi tilbud innen 20. september. Polarsirkelen lufthavnutvikling vil etter forhandlinger inngå kontrakt i oktober med vinneren av tilbudskonkurransen.

Planlagt byggestart er våren 2020, og høsten 2022 skal de første store flyene lande på Helgeland.