Fra venstre: Katharina Hernæs (AF Eiendom), Carl Erik Krefting (Carucel Eiendom), Caroline Krefting (Carucel Eiendom) og Matilda Vinje, AF Eiendom.
Fra venstre: Katharina Hernæs (AF Eiendom), Carl Erik Krefting (Carucel Eiendom), Caroline Krefting (Carucel Eiendom) og Matilda Vinje, AF Eiendom.

Carucel Eiendom og AF Eiendom vil utvikle Marienlyst

Carucel Eiendom og AF Eiendom har intensjon og ambisjon om å legge inn bud og utvikle Marienlyst når NRK-eiendommen legges ut for salg.

Publisert

Målet er å sikre godt samspill mellom byutvikling, utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor, med et levende gateplan som blir attraktivt for beboere, næringsliv og brukere av bydelen.

De to erfarne eiendomsutviklerne varsler at de blir med i prosessen om å gjøre om den 85 mål store eiendommen på Marienlyst til nye boliger, nye torg og møteplasser, store grøntarealer, attraktive handlegater og ny næringsvirksomhet.

- Dette er veldig interessant og vi gleder oss til neste fase av prosessen etter å ha etablert et godt og veldig konstruktivt samarbeid med AF Gruppen. Eiendommen kan utvikles til å bli et svært levende og attraktivt område for innbyggere, næringsliv, akademia og forskningsmiljøer. Kombinasjonen av å være et usedvanlig attraktivt boligområde og den umiddelbare nærheten til svært kompetente forsknings- og næringsmiljøer er spennende, og vi håper å skape en bydel med gode kvaliteter for alle målgrupper, sier Carl Erik Krefting, eier av Carucel eiendom.

Ytterligere detaljer om den planlagte løsningen fra Carucel Eiendom og AF Eiendom vil gis når det endelige prospektet for eiendommen offentliggjøres.

- Vi skisserer for tiden ulike løsninger som skal sikre høyest mulig livskvalitet for beboere, arbeidstakere, studenter og andre brukere av bydelen. Det er et mål for oss å skape attraktive løsninger på gateplan, men vi ønsker ikke å avsløre detaljer om konseptet før senere. Vi mener at vi har gode forutsetninger til å skape en god ny bydel i Oslo, gitt Carucels omfattende erfaring fra handel og kontorer kombinert med AFs omfattende boligkompetanse, sier Matilda Vinje i AF Eiendom.

STILLING LEDIG: