AF Gruppen skal bygge Bråtejordet B7, et boligprosjekt bestående av 125 leiligheter og 63 rekkehus i Skedsmo kommune.
AF Gruppen skal bygge Bråtejordet B7, et boligprosjekt bestående av 125 leiligheter og 63 rekkehus i Skedsmo kommune.

Bygger nærmere 200 boliger ved Strømmen

AF Gruppen har inngått avtale med Bråtejordet Tomteselskap om å bygge Bråtejordet B7, et boligprosjekt bestående av 125 leiligheter og 63 rekkehus ved Strømmen (Akershus).

Publisert

Bråtejordet Tomteselskap AS er eid 80/20 av Ferd Eiendom og Mestergruppen Eiendom.

Bråtejordet B7 består av 125 leiligheter fordelt på ti bygg med underliggende parkeringskjeller og 63 rekkehus samt tilhørende grøntarealer. Prosjektet ligger nært offentlige funksjoner og har nær tilknytning til Strømmen i Skedsmo kommune. 

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på ca. 465 millioner kroner. Tidligere trinn har solgt godt, prosjekteringen starter umiddelbart og oppstart bygging er planlagt fra fjerde kvartal 2019. Boligprosjektet består av tre byggetrinn og ferdigstillelse er forventet i fjerde kvartal 2022.

- Bråtejordet er et flott boområde med god kommunikasjon til Oslo og omegn, det blir spennende å utvikle dette boligkonseptet med Ferd og Mestergruppen. Ferd Eiendom og Mestergruppen Eiendom er nye kunder for AF Gruppen som vi ser frem til å samarbeide med på dette prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.