I tillegg til teori, reiste lærlingene ut på anlegg og fikk se forskjellige anleggsoperasjoner i praksis.
I tillegg til teori, reiste lærlingene ut på anlegg og fikk se forskjellige anleggsoperasjoner i praksis.

42 lærlinger - klare før tiden

Publisert

Hvert år i slutten av august samles lærlingene i Risa AS, Rental.one og Bjørns hage og anlegg en liten uke på læringssenteret til Risa AS på Eikeland gård, der de får undervisning og overnatter. I år var antallet lærlinger økt til 42, mot 37 i fjor.

Risas ledelse, med Bjørn Risa (daglig leder), Erlend Fiskum (direktør samferdsel) og Tommy Emil Karlsson (direktør energi og industri), i tradisjonens tro, ønsket velkommen og gav lærlingen et godt innblikk i hva Risa gjør, kulturen og forventninger for den kommende læretiden.

Før tiden

Lærlingene satt klare i fem minutter før Bjørn Risa skulle informere dem. Dermed ble det trykket opp t-skjorter med slagordet «Før tiden» til alle.
Lærlingene satt klare i fem minutter før Bjørn Risa skulle informere dem. Dermed ble det trykket opp t-skjorter med slagordet «Før tiden» til alle.
Det sto også pizzabaking på programmet.
Det sto også pizzabaking på programmet.

Nytt slagord ble det også: «Før tiden». Bakgrunnen for dette, var at da eier Bjørn Risa skulle ønske velkommen opplevde han at lærlingene satt forventningsfulle og klare fem minutter før tiden.

- Det lover godt. Klar, før tiden, til dagens økt vitner om gode holdninger, sier Risa.

Lærlingene tilbrakte en dag på anleggsrunde. Her fikk de se legging av trekkerør ved tunneloppgradering OPS E39 Lyndal – Flekkefjord. Videre besøkte de damanlegget i Åseral hvor de fikk en omvisning på damanlegget i Åseral, i tillegg til en viktig introduksjon av HMS i praksis.

Flere selskap informerte

Leverandørstand på Lærlinguken 2019.
Leverandørstand på Lærlinguken 2019.

Rental.one, som forvalter maskinparken i Risa gruppen, med Svein Bø (daglig leder) i spissen, presenterte selskapet og sammen med ansatte gav lærlingene et godt innblikk i hva som kreves av vedlikehold på maskiner og utstyr. I tillegg stilte flere av selskapets leverandører opp med stand.

Siste dagen var det gjennomgang av prosjekt fra A til Å, der flere ledere i Risa hadde gjennomgang for å skape forståelse av hvordan prosjekt drives i Risa-gruppen.

Bjørns hage og anlegg, som er gartneren i organisasjonen stilte opp og hadde gjennomgang av hvordan de jobber og viste frem litt av deres spesialutstyr for ulike jobber og hadde gjennomgang av diverse jordprøver.

Det var også satt av tid til sosialt samvær og aktiviteter, der vannscooterkjøring var på popularitetstoppen.

Det var også et høydepunkt da Kirsten og Bjørn Risa åpnet opp «bakehuset» og organiserte pizzabaking. Her bidro alle, uansett matlagingsbakgrunn.