DEN DRØYESTE OVERLASTEN: Verstingen hittil, er en lastebil og henger med 13,5 tonn overlast – noe som resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65.000 kroner.
DEN DRØYESTE OVERLASTEN: Verstingen hittil, er en lastebil og henger med 13,5 tonn overlast – noe som resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65.000 kroner.

Flere hundretusen kroner i vektgebyr

De siste to ukene har Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen (Region øst) utstedt 35 overlastgebyrer og gitt kjøreforbud for tungbiler som frakter masser fra Oslo-området til deponier på Romerike.

Publisert

- Tungbiler med overlast kjører lange strekninger på veier som fra før er belastet med stor trafikk, sier Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen, og legger til at de er bekymret både for trafikksikkerhet og slitasje på veiene.

Dette dreier seg særlig om tungbiler som frakter masser til deponier på Romerike, og de siste dagene har kontrollørene skrevet ut vektgebyrer på flere hundre tusen kroner.

- Økonomiske motiver

- Vi har den siste tiden fulgt ekstra godt med på transport av blant annet «uren» masse til deponier, fordi påfallende mange av tungbilene som fraktet dette hadde betydelig overlast. Det er mistanke om at det er økonomiske motiver bak dette, blant annet at transportbransjen kalkulerer med at det ikke er kontroll over alt – hele tiden. Jo flere tonn per lass – desto bedre betalt, sier Ringstad.

Verstingen hittil er en lastebil og henger med 13,5 tonn overlast – noe som resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65 000 kroner. I tillegg fikk sjåføren 8 000 kr i gebyr for manglende bombrikke.

- Du tror det ikke før du har sett det

- Kontrollørene våre ser og opplever det meste av mulige og nesten umulige tilfeller og hendelser. I vår region er det de siste dagene blant annet meldt om juks med kjøre- og hviletid, antatt bevisst overlast, kjøring med biler i ekstrem dårlig teknisk stand og dårlige bremser. Du tror det ikke før du har sett det, sier Ringstad, og nevner et par eksempler fra de siste ukers kontroller:

Juks med kjøre- og hviletid

Eieren av en polsk tungbil hadde manipulert den såkalte Kitas-giveren som dermed gir feil informasjon til den digitale fartsskriveren. Det vil si at sjåfør eller bileier ved hjelp av denne kan manipulere den digitale fartsskriveren til å registrere hviletid selv om bilen er på veien.

- Etter avsløring av jukset, ble bilen satt på verksted for å få montert ny fartsskriver. Politiet utsteder bot til firmaet som eier bilen, erfaringsmessig ligger en slik bot på 50.000 kroner. I tillegg vil bilen bli stående noen dager i påvente av time på verksted for montering av fartsskriver. Vi har valgt å ikke anmelde fører, da vi ikke kan bevise at han har benyttet seg av jukseutstyret, sier Ringstad.

I de mest avanserte utgavene kan den digitale fartsskriveren manipuleres via Kitas-giveren med en fjernkontroll. I verste fall kan sjåføren kjøre så lenge vedkommende orker og likevel få kjøre- og hviletid registrert.

- Våre kontrollører har knekt koden for hvordan vi skal kunne avsløre dette, noe som skjer jevnlig, men det er mange slike biler i omløp og noen slipper unna, sier Ringstad.

Transport av rør endte med tapt førerkort

- En politipatrulje ba oss om å veie en varebil med tilhenger som de hadde stoppet langs E6. Vekten viste at tilhengeren veide 4600 kg. Det var lovlig med 2000 kg, noe som ga en overlast på 2600 kg. I tillegg var den så baklastet med rør at den fikk et negativt kuletrykk på ca. 230 kg. Sjåføren var på vei fra Buskerud til Nordland, sier Ringstad.

I varerommet ble det funnet en motorsykkel. Denne skulle leveres i Trøndelag, og rørene skulle leveres i Nordland. Ettersom dette er et ordinært transportoppdrag, utløser det krav til løyve og kjøre- og hviletid – noe som ikke kunne fremvises.

I tillegg var bilen i svært dårlig stand, og den hadde falske skilter. Sjåføren ble fratatt førerkortet.