Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Vil la modulvogntog bruke tømmerveinettet

- Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne. Derfor har jeg nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulveinettet til også å omfatte tømmerveinettet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert

- Det vil gi næringslivet mulighet til å trafikkere vesentlig flere veier - med stor gevinst for samfunnet, fortsetter han.

Vegdirektoratet har nylig hatt på høring forslag om å tillate 24 meter lange vogntog (lastebil med slepvogn på inntil 60 tonn) på modulveinettet.

I forlengelsen av dette, har direktoratet nå fått i oppdrag å sette i gong et arbeid for å gi disse vogntogene, og modulvogntog 1 og 2, tilgang til tømmerveinettet. Endringen vil bli gjennomført primært ved å skjerpe sporingskravene til modulvogntog 1 og 2, slik at de får samme sporingskrav som tømmervogntog.

På den måten blir nødvendige krav til fremkommelighet tatt vare på.

- Flere næringslivsaktører har etterspurt en slik løsning, som vil gi økt effektivitet og konkurranseevne. Endringen vil bidra til færre vogntog på veiene ved at man kan frakte større lass over lengre strekninger per transport. Det vil gi økt miljøgevinst og bedre trafikksikkerhet på norske veier, sier samferdselsminister Dale.

Forslaget skal sendes på høring ved årsskiftet 2019/2020.