Illustrasjonsbilde, Feiring Bruk på Finstadjordet i Akershus.

Økning i mineralnæringen

Nye tall fra 960 foretak.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mineralnæringen i Norge omsatte for 10,8 milliarder kroner i 2018, ifølge ferske tall fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det ble solgt 107 millioner tonn mineralske råstoff, tilsvarende en økning på 3 prosent fra 2017.

- Bergverksnæringen har betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele Norge og næringen skaper ringvirkninger som gir økt aktivitet også for andre næringer. Derfor er det positivt at tallene viser en næring med investeringsvekst og fremtidstro, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en nyhetsmelding.

Økt mineral-leting

Mineralstatistikken fra Direktoratet for mineralforvaltning viser at virksomheter i drift har gjennomført undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018, en økning på 10 millioner. kroner fra 2017. Videre har undersøkelser i områder uten pågående drift steget med hele 80 prosent til 44,4 millioner kroner i 2018. Hele mineralstatistikken finner du her.

- Dette er aktivitet som krever store investeringer og langsiktig arbeid. Det er fint at interessen for leting og undersøkelser etter mineraler har tatt seg opp, sier næringsminister Røe Isaksen.

Tallgrunnlaget for mineralstatistikk for 2018 er innleverte driftsrapporter for 1442 uttak fra 960 foretak. Statistikken er basert på nominelle verdier.

Stort behov for mineraler

Utviklingen vitner om optimisme i bransjen, noe som også understøttes av tall fra SSB ved at utførte investeringer, som har vært fallende siden 2013, når har økt med i underkant av 700 millioner kroner i 2018 – en økning på hele 100 prosent. sammenlignet med 2017.

Tilgang på mineralske råstoffer er en viktig forutsetning for å lykkes med «det grønne skiftet» og for økonomisk vekst. Mange såkalte miljøteknologier forutsetter bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner. Dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

- Norsk mineralnæring er viktig, det vil i overskuelig fremtid være behov for å utvinne store mengder metaller, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mineralnæringen, som alle bransjer, møter større krav til bærekraftig produksjon. Det pågår mye arbeid med å se på bruk av overskuddsmasser og det arbeides blant annet med å innføre TSM (Towards Sustainable Mining), som er et internasjonalt verktøy for å måle virksomhetenes miljø- og samfunnsansvar.

Powered by Labrador CMS