CEO Eldar Sætre i Equinor, og Dr. Bernd Scheifele, CEO i HeidelbergCement var godt fornøyd med avtalen.
CEO Eldar Sætre i Equinor, og Dr. Bernd Scheifele, CEO i HeidelbergCement var godt fornøyd med avtalen.

Inngikk karbonfangst-avtale

HeidelbergCement og Equinor inngikk intensjonsavtale om karbonfangst og -lagring(CCS).

Publisert

Konsernsjef Dr. Bernd Scheifele i HeidelbergCement AG signerte 5. september 2019 en intensjonsavtale med Equinor ASA om samarbeid om utbygging av karbonfangst og -lagring i Norge.

Siden 2011 har HeidelbergCements datterselskap Norcem arbeidet med prosjektet om karbonlaging i sementindustrien. Gjennom både pilot- og demonstrasjonsanlegg i Brevik har det fremkommet gode resultater. Nå tar man et steg videre, gjennom en intensjonsavtale med Equinor.

Intensjonsavtalen som ble signert torsdag 5. september bygger videre på erfaringene fra Brevik-fabrikken.

Lagring på kontinentalsokkelen

Målsettingen er å se på mulighetene for å fange CO2 fra andre fabrikker innen HeidelbergCement for lagring på den norske kontinentalsokkelen. Partene vil også fokusere på å optimalisere blant annet transportkjeden for å kunne implementere CCS som en løsning for flere europeiske partnere.

I tillegg vil partene samarbeide på andre områder som kan være med på å øke hastigheten innenfor CCS.

Svensk anlegg kan følge etter

- Vi har bevist at det går an å fange karbondioksid i Brevik, og at prosjektet er det teknisk sett mest modne innen den globale sementindustrien. Ved å skalere opp arbeidet kan vi bli en foregangsbedrift, og skape erfaringer som kan overføres til andre fabrikker, sier direktør for bærekraft og alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe, Per Brevik.

- En fullverdig verdikjede gir også en infrastruktur for lagring som blir viktig for å ta hånd om karbondioksidutslippene fra andre industrielle aktører, sier Brevik.

For Norcem innebærer det at vi kommer et steg nærmere det nødvendige utviklingssteget som CCS er for sementindustrien.

- Hvis vi får mulighet til å gjennomføre dette, vil vi ha det første CCS-anlegget innen sementbransjen på plass i 2024, med videre mulighet for andre anlegg blant annet i Sverige, innen 2030, sier Per Brevik.