Markedsavdelingen hos Stangeland Maskin fotografert i Ryfasttunnelen.
Markedsavdelingen hos Stangeland Maskin fotografert i Ryfasttunnelen.

Signerte kontrakter for 220 millioner

I løpet av august og første uken i september er Stangeland Maskin blitt tildelt kontrakter til en samlet verdi på 220 mill. kroner.

Publisert

De 13 nye prosjektene har oppstart fortløpende nå utover høsten, hvorav det største oppdraget er bygging av nytt kaianlegg på Hjelmeland – Nesvik.

Det er en samlet, fornøyd markedsavdeling som melder det har vært en god start etter sommerferien:

- Vi er stolte over å kunne presentere de nye kontraktene til resten av organisasjonen, sier en tilfreds Eivind Stranden som er leder for markedsavdelingen.

Han forteller videre at disse kontraktene passer godt inn i porteføljen av allerede pågående og kommende prosjekter, med en henvisning til flere større prosjekter som er på nedtrapping.

- Det nærmer seg slutten av sprengnings- og transportarbeidet i forbindelse med bygging av nytt sykehus i Stavanger. I tillegg nærmer det seg vinter, hvilket innebærer pause fra vindparkutbygginger. De nye kontraktene gir godt med arbeid utover høsten i et marked preget av tøff konkurranse, sier Stranden.

Fire av kontraktene er på over 20 mill, hvorav den største leveransen er som underentreprenør for HAK Entreprenør.

- Innen 2021 skal nytt kaianlegg med doble ferjepirer på Hjelmeland og Nesvik være ferdig, sier prosjektutvikler Helge Bjunes.

Det er han som har hatt ansvar for tilbudet. Arbeidet består i sprengning, transport av masser, grunnarbeid og opparbeidelse av området. Kaianleggene skal ha infrastruktur for EL-lading av ferjene. Byggherre er Statens vegvesen.

De andre oppdragene er grunnarbeid for parkeringshus, nye byggefelt, skoler, VVA og transporttjenester. Gartneravdelingen skal få «boltre seg» med opparbeidelse av grøntområder, parker og lekeplasser.