Oslo kommune, Vann og avløpsetaten, har valgt TBM som drivemetode for den 19 km lange vannforsyningstunnelen som skal drives fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo med ferdigstillelse innen utgangen av 2027. Det skal også bygges et vannbehandlingsanlegg i en ny fjellhall på Huseby og påkobling til det eksisterende vannforsyningsnettet i Oslo.

Oslo kommune skal drive 19 km tunnel med TBM

Oslo kommune, Vann og avløpsetaten, har valgt TBM som drivemetode for en vannforsyningstunnel som skal bygges fra Lier til Oslo.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det er bygg.no som melder dette etter at kommunen la ut en «Veiledende kunngjøring» om prosjektet på Doffin.

Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden i Lier (Buskerud) til Huseby i Oslo. Tunnelen skal drives med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side. Boret diameter vil være minimum 4,5 meter.

Råvannstunnelen har ingen elektriske installasjoner, mens inntaket på Vefsrud har en inntakshall med instrumentering og en drenspumpestasjon. Strømforsyning til Vefsrud og Huseby anlegges i form av egne forprosjekt.

Det er gjennomført en-til-en-samtaler i sommer mellom Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten og «leverandører». 

Prekvalifisering av entreprenører for Råvannstunnelen starter høsten 2019, med en forventet anleggsstart ca. 4. kvartal 2020.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2027. Prosjektorganisasjonen er lokalisert på Skøyen. Ledelsen av delprosjektene vil ha sitt arbeidssted på de riggområdene som etableres, i hovedsak Vefsrud og Huseby. Vann- og avløpsetaten har ikke egne ressurser til å dekke alle funksjoner i organisasjonen og er i stor grad henvist til innleie av personell.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS