Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (t.v.) og Ola Greiff Johnsen (Norconsult).
Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (t.v.) og Ola Greiff Johnsen (Norconsult).

Vegvesenet tar i bruk nytt verktøy

Verktøyet skal sikre at man har god støtte til å styre kostnadene i gjennomføringen av veiprosjekter.

Publisert

- Det er spennende at vi nå får et nytt verktøy som gir oss bedre økonomistyring i alle veiprosjekter, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Han er fornøyd med at denne anskaffelsen nå er i havn, og har nå inngått kontrakt med firmaet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) om å ta i bruk systemet «ISY prosjektøkonomi» våren 2020.

Kostnadsstyring i gjennomføring av alle veiprosjekter

Vegvesenet har tidligere benyttet programmet «G-prog»-prosjektøkonomi, men det var på tide med utskiftning av systemet.

Derfor har man jobbet med å anskaffe «et nytt og mer moderne system» som erstatning.

- Dette er et standard økonomisystem som gir god støtte til kostnadsstyring i gjennomføring av alle veiprosjekter, herunder plan-, bygge,- vedlikeholds- og driftsprosjekter, med detaljert oppfølging av tilhørende kontrakter, forklarer prosjekteder Morten Rannem.

Ca. 1000 ansatte skal læres opp

- Nå starter arbeidet med implementeringen av løsningen sammen med leverandøren NoIS. Alle brukere får grundig opplæring slik at vi kan utnytte mulighetene for effektivisering i prosjektgjennomføring og kontraktsoppfølging, sier prosjektleder Ketil T. Marcussen i Statens vegvesen.

Dette vil i første omgang involvere ca. 1000 prosjekteiere, prosjektledere, planleggingsledere, prosjekteringsledere, grunnervervsledere og byggeledere, som alle har ansvar for god økonomistyring på en enhetlig måte.

- Hele hensikten er at Statens vegvesen skal ha god kontroll på økonomien i alle kontraktene, prosjektene og prosjektporteføljene, avslutter han.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS