Fra venstre: Sverre Myrvold (Børstad-eier), Ivar Vigdenes (ordfører Stjørdal), Trond Overvik (prosjektleder Børstads Transport), Håvard Lutdal (prosjektleder NTE), Per Arne Aasen (daglig leder Børstad). De står foran panelene på et av takene.
Fra venstre: Sverre Myrvold (Børstad-eier), Ivar Vigdenes (ordfører Stjørdal), Trond Overvik (prosjektleder Børstads Transport), Håvard Lutdal (prosjektleder NTE), Per Arne Aasen (daglig leder Børstad). De står foran panelene på et av takene.

Børstads Transport tar i bruk solcelleanlegg

Transportselskapet har i alt 1000 kvadratmeter solcellepaneler på sitt anlegg i Stjørdal. Anlegget kan levere strøm til andre når Børstad  produserer mer enn de bruker.

Publisert

Stjørdal får det største solcelleanlegget som NTE noen gang har levert, når Børstads Transport AS nå tar i bruk anlegget som til sammen dekker 1000 kvm på egne bygninger. Det er Børstad Eiendom som står for kjøpet av solcelleanlegget som skal brukes av Børstads Transport.

Anlegget skal produsere 110.000 kWh strøm årlig, og er det største anlegget som er montert av leverandøren NTE.

Transportselskapet kan produsere strøm til andre

- Dette vil dekke deler av vårt eget strømforbruk. Og i perioder når vårt strømforbruk er lavt er det klargjort slik at vi kan levere strøm inn på nettet, sier daglig leder i Børstads Transport, Per Arne Aasen.

Børstads Transport har i mange år vært en foregangsbedrift når det gjelder miljø. Selskapets eier og tidligere daglige leder, Sverre Myrvold, jobbet i mange år i nært samarbeid med miljøvernmyndighetene og avfallsselskaper om returordninger i Trøndelag.

- For oss har det vært viktig at vi kan være en del av det grønne skiftet i Norge. Som operatør på farlig avfall har vi gjennom mange år jobbet med avfallshåndteringen. Når forslaget kom om prosjektering av et stort solcelleanlegg på våre bygninger i Stjørdal, så var det viktig for oss å kunne gjøre dette, sier Myrvold.

- Spennende å jobbe med Børstads Transport

Norge har satt som mål å kutte klimagassutslippene med minst 40% innen 2030, men i dag er halvparten av Norges energiforbruk basert på olje og gass. Det viktigste grepet for å nå utslippsmålene er å erstatte fossil energi med fornybar:

- NTE arbeider for å øke produksjonen av fornybar energi, både i egne vannkraftanlegg og i gjennom nye energiløsninger som dette. Derfor er det spennende å jobbe med fremtidsrettede kunder som Børstads Transport. Det de gjør er miljømessig viktig, i tillegg mener vi det vil være en lønnsom investering, sier prosjektleder Håvard Lutdal i NTE.