Illustrasjon ny Grenlandsbru.
Illustrasjon ny Grenlandsbru.

Lyser ut ny E18 gjennom Porsgrunn i én kontrakt

Nye Veier har besluttet at konkurransen om bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn skal lyses ut i markedet som én kontrakt. Konkurransen lyses ut i november 2019.

Publisert

- Vi går snart ut i markedet med én stor kontrakt for bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Dette er et spennende prosjekt som vi tror er attraktivt for solide og kompetente entreprenører, rådgivere og leverandører, Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

- Prosjektet består av flere bruer, tunneler og vei i dagen. Etter at vi tidligere i år avlyste konkurransen om bygging av ny Grenlandsbru, har vi brukt tiden til å revurdere kontraktstrategien. Jeg mener nå at vi har funnet en hensiktsmessig kontrakt som både krever evne til å optimalisere tekniske løsninger, inngå i samhandling med Nye Veier og gjennomføre en god og effektiv utbygging. Vi jobber for fullt med å ferdigstille konkurransegrunnlaget som vil bestå av ulike arbeidspakker, sier han videre.

E18 Langangen-Rugtvedt.
E18 Langangen-Rugtvedt.
Prosjektdirektør Magne Ramlo, E18 Langangen-Grimstad, Nye Veier.
Prosjektdirektør Magne Ramlo, E18 Langangen-Grimstad, Nye Veier.

Bruer og tunneler

Prosjektet vil etter all sannsynlighet inndeles i tre arbeidspakker bestående av E18 Langangen-Lanner som inkluderer to bruer, E18 Lanner-Kjørholt som består av flere tunneler og E18 Kjørholt-Rugtvedt som hovedsakelig består av bygging av ny Grenlandsbru.

Kontrakten utformes slik at den gir en fremtidig entreprenør handlingsrom til «å finne smarte og kostnadseffektive løsninger».

Det foreligger en innsigelse mot reguleringsplanen for delstrekningen E18 Lanner-Kjørholt. Nye Veier har foreslått to halve kryss på Ås som gir et logisk og enkelt kjøremønster, er kostnadsbesparende og skåner verdifulle områder for fritid og rekreasjon.

Statens vegvesen har reist innsigelse og mener det bør bygges et fullt kryss. Porsgrunn kommune har vedtatt reguleringsplanen for delstrekningen med denne innsigelsen fra Statens vegvesen. Saken skal behandles i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Leverandørdag

- I midten av juni vedtok Stortinget bompengefinansiering av E18 fra Langangen til Dørdal og finansieringen av prosjektet er på plass. Ny E18 gjennom Porsgrunn vil øke  trafikksikkerheten og fremkommeligheten og gi stor verdiskaping i anleggsfasen. Vi håper på en snarlig avklaring i departementet slik at vi kan gå videre til utbygging, sier Ramlo.

Ramlo opplyser at det 10. oktober arrangeres en egen leverandørdag i Oslo om prosjektene i E18-utbyggingsområdet med vekt på prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt. Det blir imidlertid også orientert om videre planer for reguleringsplanlegging og utbygging av E18 Dørdal-Grimstad. Leverandørdagen vil bli annonsert i media og fagpresse.