Prosjektsjef Øystein Birkeland i Hæhre Entreprenør AS (t.v.) og prosjektsjef i Statens vegvesen, Kjartan Hove signerte kontrakten.

Signerte kontrakt på Kjøsnestunnelen

Statens vegvesen har signert kontrakt med Hæhre Entreprenør AS på tunneldriving på riksveg 5 i Kjøsnesfjorden i Jølster (Sogn og Fjordane).

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I denne sidearmen av Jølstravatnet er det gjort sikringstiltak i flere omganger, men fortsatt er enkelte partier utsatt for skred og skredfare.

En lang tunnel er den eneste måten å oppnå en hundre prosent skredsikker vei på denne strekningen.

Prosjektet det var kontraktsignering på mandag 23. september, er en forlengelse av den eksisterende Støylsnestunnelen med 6,5 kilometer. Til sammen blir den nye tunnelen, som skal hete Kjøsnestunnelen, 8,6 kilometer lang. Kontrakten har en verdi på 650 millioner kroner.

- Rett prosjekt til rett tid

For Hæhre Entreprenør AS kom dette prosjektet på rett tidspunkt. Selskapet er igang med bygging av to tunneler i Stryn, Blakset- og Flotunnelen, og har også oppgradering av Vadheimstunnelen på fylkesvei 55.

- Vi er nå i sluttfasen på et stort kraftanlegg på Helgeland, så det passet veldig godt med denne jobben. Det er heller ingen ulempe for oss å samle styrkene i samme område. Vi ser at det er noen fellesfunksjoner som kan dra veksler på hverandre, sier prosjektsjef Øystein Birkeland.

Tunnelprosjektet i Kjøsnesfjorden er en totalentreprise, det betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge tunnelene. Konsulentfirmaet Multiconsult er hentet inn av Hæhre for å prosjektere tunnelen, mens Traftec skal ha ansvar for å etablere det tekniske anlegget.

Selve tunneldrivingen skal Hæhre utføre i egen regi, men det er aktuelt (ifølge Statens vegvesen) å leie inn underentreprenører til å ta seg av massetransport av stein til deponi.

Deponiområdene er på Kjøsnes, Klakegg og på Fossheim. I prosjektet ligger også bygging av 200 meter gang- og sykkelvei langs E39 fra krysset til Stardalen og nordover.

Stenginger fra november

De neste to-tre ukene går entreprenørfirmaet inn i en samhandlingsfase med Statens vegvesen. Når dette er ferdig, går man ganske raskt i gang med å rigge seg for tunneldriving.

Den første tiden vil det bli tunneldrift fra tverrslaget i Pevika, der det allereie er drevet tre kilometer tunnel for å skaffe stein til E39 Bjørset-Skei.

I november starter arbeidet med forskjæringen på Kjøsnes, og det vil da bli noen korte stenginger i forbindelse med sprenging. Det blir lengre stenginger i 2020, da den nye tunnelen skal kobles på Støylsnestunnelen.

Powered by Labrador CMS