Ny E6 Mjøsbrua er en viktig del av entreprisen. Denne illustrasjonen viser tre alternativer for en ny bru over Mjøsa i ett og samme bilde.
Ny E6 Mjøsbrua er en viktig del av entreprisen. Denne illustrasjonen viser tre alternativer for en ny bru over Mjøsa i ett og samme bilde.

Fem kvalifisert for ny E6 Moelv – Roterud

Det er ingen norske hovedentreprenører i de fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Moelv – Roterud. I prosjektet inngår ny Mjøsbru.

Publisert

E6 Moelv – Roterud er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Moelv – Roterud er ca. 11 km lang. Prosjektet omfatter ny bru over Mjøsa samt totalt ca. 9,4 km vei i dagen på begge sidene av broen.

- Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er store utenlandske entreprenører som er i føringen i selve konkurransen, men de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

De prekvalifiserte entreprenørene

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

Entreprenør:
FCC Construcción, S.A.
Rådgivere:
Rambøll Norge AS
L2 Arkitekter AS
Rambøll Danmark A/S
Ramboll UK Limited

Entreprenør:
Joint venture Obrascón Huarte Lain, S.A. / Salini Impregilo S.p.A.
Rådgivere:
Sweco Norge AS
Carlos Fernandéz Casado S.L.

Entreprenør:
Joint venture N.V. BESIX S.A. / Rizzani de Eccher S.p.A.
Rådgivere:
Multiconsult Norge AS
AF Gruppen Norge AS
Aarsleff Norge AS (ikke-forpliktet UL)

Entreprenør:
Joint venture Itinera S.p.A. / IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.
Rådgivere:
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
ViaNova Plan og Trafikk AS
Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Entreprenør:
China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd.)
Rådgivere:
China First Highway Engineering Co. Ltd
CCCC Highway Consultants Co. Ltd.
CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.

Mjøskrysning og miljøvennlighet 

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan for prosjektet. Kontraktstrategien er totalentreprise med prosjektutvikling og optimalisering i en såkalt samhandlingskontrakt. Der skal entreprenør og rådgivere gjøre en detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier.

Det er ventet at byggestart kan skje første kvartal 2021, mens valg av entreprenør skjer i april 2020. Ny E6 Moelv – Roterud har en kontraktsverdi beregnet til 2,5 milliarder kroner.

I selve tilbudskonkurransen er følgende kriterier for valg av entreprenør viktige:

  • Brukonsept
  • COog miljø
  • Kompetanse og erfaring
  •  Gjennomføringsplan
  • Kostnadseffektive løsninger

- Nye Veier skal søke å finne best mulig løsning for krysning av Mjøsa gjennom samhandling med entreprenør, rådgivere og interessenter. Da er både bærekraft, tekniske løsninger og teamene vi skal jobbe sammen med sentrale, forklarer prosjektdirektør for Nye Veier Innlandet, Øyvind Moshagen.

Moshagen sier Nye Veier gir industrien og leverandørene muligheter til å levere innovative løsninger gjennom betydelig frihetsgrad knyttet til design, materialvalg og teknolog.

- Tilbyderne skal komme opp med det mest miljøvennlige brukonseptet, samt at vi vil evaluere på blant annet klimafotavtrykk. Nye Veier vet ikke i dag hva som er den mest miljøvennlig kombinasjonen av materialer til eksempelvis en ny bru over Mjøsa, men vi forventer de beste løsningene gjennom denne konkurransen og prosessen, sier Moshagen.