Den nye PVC-hallen blir en av verdens største plasthaler. Illustrasjonen viser hvordan det skal se ut på jernbaneomlastingen når hallen er på plass.
Den nye PVC-hallen blir en av verdens største plasthaler. Illustrasjonen viser hvordan det skal se ut på jernbaneomlastingen når hallen er på plass.

Hallgruppen bygger 360 meter lang PVC-hall

Blir ny værbeskyttet omlastingsplass for jernbanen i Gøteborg havn.

Publisert

Nå pågår arbeidet med byggingen av Sveaterminalen – en ny jernbanetilknyttet omlastingshall i Gøteborg havn.

Hallgruppen har fått oppdraget med å bygge terminalen som er 60 meter bred og 360 meter lang – en lagerstørrelse på hele 21.600 kvadratmeter (ca. tre fotballbaner).

Økt og værbeskyttet omlasting

Den nye Sveaterminalen er plassert i direkte tilknytning til havnens containerterminal og skal muliggjøre en værbeskyttet omlasting av innkommende gods. Den kjempestore PVC-hallen skal avlaste hele Havnebanen, og redusere risikoen for forstyrrelser.

- Når den nye terminalen er i drift, kan jernbanevolumene i havnen øke ytterligere takket være de nye omlastings-mulighetene. Med nye oppstillingsspor blir også havnens jernbanetilbud bedre, sier Claes Sundmark, forretningsområdesjef i Gøteborgs Hamn AB i en pressemelding.

Bygges på fem uker

Terminalen bygges med enkeltlags PVC-kledning, og kommer blant annet til å utstyres med mange porter, gangdører, belysning og andre elektroinstallasjoner.

Den enorme terminalen beregnes å stå ferdig i første halvår av 2020. Den planlagte montasjetiden av plasthallen er fem uker.

Sveaterminalen er den seneste i rekken av investeringer på jernbanesiden på Gøteborgs havn de siste årene. Blant tiltakene, er byggingen av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbygging av dobbeltspor på Havnebanen og APM Terminals tidligere modernisering og kapasitetsøkning av containerterminalens jernbanegodshåndtering.

Hallgruppen

Hallgruppen er etablert i Norge, Sverige, Danmark og Latvia og selger blant annet plasthaller, lagertelt, arbeidstelt og arrangementshaller.

De har også levert haller til land som Canada, Island, Bangladesh, Syria og Sudan. I 2016 omsatte virksomheten for 100 millioner kroner, et tall som på bare tre år har nesten firedoblet seg.

I 2018 omsatte Hallgruppen for 360 millioner, med et resultat på 50 millioner og et overskudd før skatt på 40 millioner.