SKAL BORT: Blant annet skal denne veien over isbre på vei opp til Svea Nord graves opp og fjernes.

Fire tilbud på Svea-opprydding

Fire entreprenører leverte tilbud for jobben med å rydde Svea, Miljøprosjektets Fase 2A.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fristen for å levere tilbud til oppdragsgiver Store Norske gikk ut i slutten av oktober, og de fire entreprenørene som leverte tilbud er AF Gruppen Norge AS, Hæhre Entreprenør AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS og Tverås Maskin & Transport AS.

Tilbudene vil nå vurderes og arbeidet skal starte våren 2020.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi fjerner et helt samfunn og tilbakefører hele området tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften. I denne prosessen er vi helt avhengige av gode samarbeidspartnere, og vi setter pris på den grundige jobben entreprenørene har lagt ned i tilbudsfasen, sier adm. direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Bestemt nedlagt

OPPDRAGSGIVER: Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, her ved adm. direktør Jan Morten Ertsaas, styrer oppryddingen i Svea.

Miljøprosjektet følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

– Oppryddingen av Lunckefjellgruven er kommet svært langt, og skal sluttføres i 2020. Nå gjør vi oss klare for neste fase i prosjektet, som er fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva.

- Vi går nå i gang med å vurdere de ulike tilbudene, og vi har valgt å splitte evalueringen i en teknisk vurdering og en kommersiell vurdering, sier Gudmund Løvli, leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

LEDER OPPRYDDINGEN: Gudmund Løvli i Store Norske.

Oppstart til våren

FRA TOPPEN: Den sammen veien som skal fjernes, men sett fra toppen.

Arbeidet med fase 2A skal startes opp våren 2020 og er beregnet ferdigstilt høsten 2021, mens siste fase av prosjektet er planlagt startet opp i 2021. Siste fase innebærer å fjerne hele Svea-samfunnet der hundrevis av arbeidere på det meste har bodd mens de har jobbet i kullgruvene.

- Vi har som målsetting å gjennomføre oppryddingen på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig og fornuftig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen, sier Ertsaas.

- Ut over dette legger vi vekt på å håndtere alt rivnings-avfall på en ressursmessig og kostnadseffektiv måte, slik at mest mulig kan gjenbrukes eller gjenvinnes.

Powered by Labrador CMS