Vegtrafikksentralen Region midt stengte tunnelen raskt for trafikk, men på deres kameraovervåkning kunne de se at selv om det var tydelig at det kom røyk fra tungbilen, så kjørte køen med biler inn i tunnelen bak den rykende tungbilen.

- Det er urovekkende at flere kjøretøy fortsetter inn i tunnelen uten å ha oversikt over situasjonen, sier Sundfær.

- Det er tydelig kraftig røykutvikling før tungbilen kjører inn i tunnelen. Trafikanter må reflektere over egen risiko når det gjelder sånne hendelser, sier han.

- Må evakuere selv ved brann i en tunnel

Tungbilen kjørte inn i tunnelen fra nord og ble stående et lite stykke inne i tunnelen. Til alt hell viste det seg å ikke være en alvorlig hendelse denne gang, men Statens vegvesen oppfordrer likevel bilister til å være mer forsiktige.

- Det er få som frivillig ville løpt inn i en bolig eller en annen bygning med kraftig røykutvikling. Følgene av å kjøre inne i en tunnel etter et kjøretøy det ryker av, kan være store. Det er uheldig at så mange gjorde det her, sier Sundfær.

Han bruker hendelsen i Gudvangatunnelen i august 2015, som eksempel, der en buss begynte å brenne og mange måtte evakueres. Fire personer fikk alvorlige problemer etter å ha pustet inn røyken. Det kan være greit at trafikanter forstår at når man er inne i en tunnel så er det selvbergingsprinsippet som gjelder. Du er selv ansvarlig for å komme deg ut.

Nødtelefoner med direktelinje til Vegtrafikksentralen

- Det vi ser i større grad, er at trafikanter kjører forbi rødt lys eller fysiske hinder og inn i tunneler. Det kan føre til sanksjoner i form av bøter fra politiet, dersom de er tilstede. Det viktigste er likevel at du utsetter deg selv og andre for fare. Det kan for eksempel være snakk om en trafikkulykke, noen som har fått motorstopp eller noen som jobber i tunnelen, sier Sundfær.

Han viser også til at bilister og andre trafikanter bør kjenne til at det fins sikkerhetsutstyr i tunnelene; blant annet brannslokkingsapparater og nødtelefoner.

- Det er ikke sånn at nødtelefonene kun skal brukes ved kriser. Dersom noen kontakter oss på en av nødtelefonene ser vi nøyaktig hvor de er med en gang, sier han.