Vil betale ut utbytte på mer enn 2 mrd. kroner

Selvaag Bolig vil rendyrke boligutviklingsvirksomheten og betale ut et ekstraordinært utbytte på mer enn to milliarder kroner

Publisert

Selvaag Bolig foreslår for generalforsamlingen å selge store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene blir langsiktige og strategiske samarbeidspartnere og Selvaag Bolig vil ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene. Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner, og ca. to milliarder kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer 22 kroner per aksje.

Styreleder i Selvaag Bolig Olav H. Selvaag sier at transaksjonen vil gjøre det mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og synliggjøre verdiene.

- Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad synliggjøres, sier Selvaag.

Reduserer kapitalbindingen

Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende tomteportefølje basert på en oppdatert markedsverdi satt av en uavhengig verdivurderer. Merverdien er på linje med vurderingen som ble kommunisert på Selvaag Boligs kvartalspresentasjon i februar 2019. Urban Property skal også ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

CFO Sverre Molvik i Selvaag Bolig sier at transaksjonen vil redusere kapitalbindingen i selskapet betraktelig og etablere et langsiktig og strategisk finansieringssamarbeid som styrker Selvaag Boligs konkurransekraft ved fremtidige tomtekjøp.

- Vi vil fortsatt ha tilgang til de samme tomtene som før, men kjøpe ut disse i takt med utvikling. Selvaag Bolig skal fortsette med akkvisisjonsarbeid som før, men Urban Property skal eie tomtene frem til de er byggeklare. Det vil være fordelaktig både med tanke på vår egenkapitalbinding og muligheter for vekst fordi kapitalbindingen knyttet til tomter nå blir liggende i Urban Property istedenfor i Selvaag Bolig. Det vil også bidra til en mer effektiv finansiering av Selvaag Boligs virksomhet, noe som vil bedre evnen til å levere verdier til både kunder og aksjonærer, sier Molvik.

Selvaag Boligs ambisjon vil fortsatt være å utbetale høye og stabile utbytter til sine eiere. Siden 2013 har Selvaag Bolig utbetalt 14,30 kroner per aksje i utbytte. I 2018 var samlet årlig utbytte på hhv. 4,50 kroner. For første halvår 2019 ble det betalt utbytte på 2,0 kroner per aksje.

- Vi skal fortsette å skape verdier, som kommer våre eiere til gode både i form av aksjekursutvikling og utbytte to ganger i året. Når transaksjonen gjennomføres vil vi i tillegg utbetale 22 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte. Fremover vil Selvaag Boligs ordinære utbyttekapasitet i forhold til resultat også potensielt kunne bli bedre. Selskapet kan forventes å ha en høyere avkastning på egenkapital, og ikke lenger ha behov for å benytte opptjent egenkapital til kjøp av tomter, sier Molvik.

Økt operasjonell fokus

CEO Rolf Thorsen sier at samarbeidet med Urban Property vil gi Selvaag Bolig bedre tilgang til nye tomter, ruste selskapet for videre vekst og gi økt fokus på kjernevirksomhet.

- Denne transaksjonen vil både ruste selskapet for vekst og gjøre det mulig for oss å ha økt operasjonell fokus. Dette er svært positiv for både Selvaag Bolig og selskapets eiere, sier Thorsen. 

Urban Property er en ny selskapsstruktur som er satt opp for å kjøpe og eie Selvaag Boligs tomter. Eierne av Urban Property vil være Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS.