Klokken 4.30 tirsdag, startet seks fagarbeidere opp med fjerning av snøseil og forberedte mottak av fersk betong. Klokken 5.00 braket det løs og den første leveransen var på plass. Klokken 7.00 var det «alle mann til pumpene» og slik gikk det gjennom dagen og ut i de sene nattetimer. Klokken 2.00 natt til onsdag var støpen i mål og man kunne puste lettet ut.

I løpet av 21 sammenhengende støpetimer var jobben gjort.
I løpet av 21 sammenhengende støpetimer var jobben gjort.

288 tonn jern og 1268 m³ betong

I brudekket er det brukt 288 tonn med armeringsjern og 1268 m³ betong. For at en slik konstruksjon skal bli reist kreves det hele 9600 m³ med såkalt cuplok reis. Denne reisen sørger for bæring av konstruksjonen frem til betongen er herdet.

Doksrud bru er totalt 72 meter lang, og det ble kontinuerlig støpt fra begge sider i 21 timer. Det ble kjørt betong både fra betongfabrikken i Elverum og Hamar.

Freddy Fredriksen som var ansvarlig for støpen hos Skanska sier han er godt fornøyd med resultatet:

- Støpen gikk som planlagt og vi var heldige som fikk mildvær. På denne tiden av året kunne det ha vært -10 grader og da blir en slik støp mer krevende for å sikre at kvaliteten blir bra. Alt i alt, nok en vellykket støp i prosjektet.

Støp i desember

Doksrud bru var den nest siste brustøpen i prosjektet. 3 desember står Årsrudhagan, som ligger langs dagens rv. 25, for tur. Dette er en noe mindre støp på ca. 1140 m³.

Kjurrudalen faunapassasje vil være den siste konstruksjonen og her er fundamentene klare. Forskalingsvognen som ble brukt på Smedbakken blir gjenbrukt og står nå klar etter at den ble slept gjennom den nye veilinjen i forrige uke.