Siden mai 2018 har arbeidet med å lage en 1500 meter lang kabeltunnel pågått. I november var det gjennomslag.

Det er Bertselsen & Garpestad i samarbeid med tsjekkiske Metrostav i et arbeidsfellesskap som har utført jobben.

Byggeleder i Statens vegvesen, Gunnar Gjæringen, har koordinert arbeidet med entreprenøren.

- Dette er ikke vanlig byggearbeid, fordi dette er en konsesjon, som krever godt samarbeid med BKK for å få dette til, sier han.

Ifølge byggelederen, har samarbeidet med entreprenøren også vært en positiv opplevelse.

- Vi har hatt god dialog, og jeg oppfatter at det har gått begge veier. De er fleksible og fokuserte på å få ting til. De har gjerne kommet med løsninger som vi har spart både tid og penger på, sier Gjæringen.

I 2020 trekkes kablene gjennom tunnelene og på brua.