VIKTIG INFORMASJON: Kunnskap om ulykkestyper er viktig for å iverksette tiltak, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
VIKTIG INFORMASJON: Kunnskap om ulykkestyper er viktig for å iverksette tiltak, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Ulykker i bygg og anlegg

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 var det laveste som er registrert i «Bygge- og anleggsvirksomhet» de siste 10 årene.

Publisert

Videre har det vært en avtagende tendens i antall arbeidsskadedødsfall etter 2014. Det viser en ny rapport som ble presentert 27. november fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Rapporten peker blant annet på de hyppigste ulykkestypene ved graveulykker og ved arbeidsskadedødfall.

- Kunnskap om ulykkestyper er nødvendig for å iverksette spesifikke ulykkesforebyggende tiltak, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidsulykker ved gravearbeid

Blant hovedtemaene i årets rapport, er en analyse av 108 arbeidsulykker ved gravearbeid hvor fokus er satt på ulykkestyper og årsaksforhold. Videre er det foretatt en analyse av arbeidsskadedødsfall i perioden 2011-2017. Der er fokus satt på å finne de hyppigste ulykkestypene, hvilke barrierer som har sviktet og omfanget av farlige handlinger som medvirket til ulykkene.

Resultatene viser at prosjekter med et sterkt sikkerhetsresultat i gjennomsnitt scoret langt høyere på sikkerhetsstyringsfaktorer enn prosjektene med svakt sikkerhetsresultat, heter det.

Manglende barrierer mellom arbeidstaker og farer er en gjenganger i mange ulykker, eksempelvis at arbeidstakere oppholder seg i gravemaskinens arbeidsområde og at det mangler fysiske barrierer som hindrer fall og utforkjøringer.

Hver fjerde omkomne kom fra andre næringer

Rapporten viser for øvrig at over 25% av de som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekter i perioden 2012-2018, kom fra andre næringer enn bygge- og anleggsvirksomhet.

Totalt ble det registrert 2670 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen i 2018, noe som tilsvarer 10,2 arbeidsskader per 1000 ansatte. Det har vært en nedgang fra 2014, men næringen ligger fortsatt noe over gjennomsnittet for alle næringer.

Årets rapport er den femte i rekken og kan leses på arbeidstilsynet.no.