If og Viking er en perfekt kombinasjon, sier konsernsjefene Morten Thorsrud i If  (t.v.) og Hans Petter Semmelmann i Viking.
If og Viking er en perfekt kombinasjon, sier konsernsjefene Morten Thorsrud i If (t.v.) og Hans Petter Semmelmann i Viking.

If kjøper Viking Redningstjeneste

Forsikringsselskapet If kjøper 100 prosent av aksjene i Viking Redningstjeneste. Avtalen gjelder for alle Vikings tjenester i hele Norden.

Publisert

Viking fortsetter som et selvstendig selskap og varemerke, med samme ledelse. 

Viking er som kjent et stort veihjelp- og assistanseselskap som opererer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. If er det største skadeforsikringsselskapet i Norden. Selskapet forsikrer hver femte bil i de nordiske landene, gjennom If-forsikringer og merkeforsikringene til mange av de ledende bilprodusentene.

Har samarbeidet i mange år

- If og Viking har samarbeidet i mange år, og passer godt sammen. Avtalen sikrer et enda tettere samarbeid, som vil være en fordel både for bileiere og partnerne våre i bilbransjen, sier konsernsjef Morten Thorsrud i If.

- Bilhold og mobilitet er i kraftig endring, og vi vil sikre at vi også i fremtiden kan tilby gode løsninger for kundene våre. Uansett om kunden eier, leier eller har et annet bilforhold, skal vi sikre et enkelt og problemfritt bilhold. Gjennom kjøpet vil If også kunne følge opp kundene bedre når de trenger hjelp, sier han. 

I flere andre land er det relativt vanlig at forsikringsselskaper eier veihjelp- og assistanseselskaper, og konsernsjefen i If ser på kjøpet av Viking som en naturlig utvidelse av virksomheten. 

Ca. 460.000 assistanser årlig

Viking har 320 servicestasjoner i sitt nettverk som betjener hele NordenSelskapet håndterer ca. 1,5 millioner telefonsamtaler og utfører ca. 460.000 assistanser årlig 

- Vi er svært fornøyde med avtalen, og ikke minst stolte over å bli en del av Nordens største forsikringskonsern. If som eier gir Viking store muligheter til å videreutvikle virksomheten. Vi er nå i posisjon til å utvide både geografisk og innenfor nye forretningsområder, sier konsernsjef Hans Petter Semmelmann i Viking Redningstjeneste.

- Dette gir oss tilgang til kompetanse, kapital og kunder, samtidig som Viking opprettholdes som et selvstendig selskap og varemerke for å ivareta nøytralitet og konkurransekraft overfor våre øvrige samarbeidspartnere innen bil og forsikring, sier Semmelmann. 

Kjøpet skal ikke få noen praktisk betydning for veihjelps- og assistansenettverket, ansatte, kunder eller øvrige samarbeidspartnere. 

If kjøper Viking fra nåværende eiere, et oppkjøpsfond forvaltet av AAC Capital Partners og Intermediate Capital Group PLC, samt medlemmer av konsernledelsen.