Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg (t.v.) og konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.
Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg (t.v.) og konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Veidekke skrev kontrakt med Forsvarsbygg

Veidekke har fått i oppdrag å bygge et betongbygg for et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon i Trøndelag. Oppdraget er en hovedentreprise verdt rundt 100 millioner kroner.

Publisert

Bygget Veidekke skal oppføre, skal romme et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff.

En del av arbeidet skal utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS på Fosen, som har hatt en rekke oppdrag i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av forsvarets flystasjon på Ørland.

Fem prosent av kontraktens arbeid skal utføres av lærlinger, noe Veidekke setter stor pris på at Forsvarsbygg vektlegger når de velger entreprenører. De forberedende anleggsarbeidene er allerede i gang, og selve byggearbeidene forventes å komme i gang i begynnelsen av februar. Hele anlegget skal stå ferdig til sommeren 2021.