Beboere og bedrifter er fortsatt evakuert etter at det gikk ra i Nittedal (Akershus) 16. september 2019. Nå har YIT startet jobben med å stabilisere grunnen.
Beboere og bedrifter er fortsatt evakuert etter at det gikk ra i Nittedal (Akershus) 16. september 2019. Nå har YIT startet jobben med å stabilisere grunnen.

YIT skal stabilisere rasområde

Publisert

YIT Infra Norge AS har signert avtale med Nittedal kommune for massestabilisering etter kvikkleireskredet på Li i Nittedal (Akershus) 16. september 2019.

Kvikkleireskredet medførte evakuering av ca. 25 boliger og flere bedrifter, og de berørte er i dag fortsatt evakuert.

Før beboerne og bedriftene kan flytte tilbake, må området stabiliseres med kalk og sement. Jobben skal utføres av YIT Infra Norge AS, som startet arbeidet 6. januar 2020.

- Vårt oppdrag er å sørge for å stabilisere massene i området, slik at beboerne og bedriftene kan flytte tilbake og føle seg trygge. Vi skal også løse oppdraget på en effektiv måte, slik at evakueringstiden blir så kort som mulig, sier Olav Guldseth, Avdelingsleder i YIT.