Illustrasjonsbilde av tunnelrehabilitering.
Illustrasjonsbilde av tunnelrehabilitering.

15 mrd. kroner brukt på forbedring av tunneler

Statens vegvesen har utbedret 80 tunneler på riksveinettet siden programmet om tunnelutbedring kom i gang for ca. seks år siden.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kostnadene har kommet opp i nær 15 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. 

- Tunnelene er godkjente

- Medier har skrevet at 135 tunneler ikke er godkjente, men alle tunneler der det går trafikk, er godkjent for bruk, forklarer sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen.

Tunneler blir godkjent for bruk etter de periodiske inspeksjonene. Nye tunneler og tunneler som er oppgradert, blir sikkerhetsgodkjent før åpning.

Formidabel jobb

- Jeg vil understreke at det er gjort en formidabel jobb med å forbedre tilstanden og øke sikkerheten i norske veitunneler, sier Kaarmo.

Det som er riktig, er at Statens vegvesen har ytterligere 135 tunneler på riksveinettet som skal utbedres, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

På grunn av omfanget prioriteres TEN-T-nettet, som er en europeisk definisjon av de viktigste transportrutene. Det er tunnelene på TEN-T-nettet som omfattes av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Statens vegvesen prioriterer også tunneler på det øvrige riksveinettet som er i dårlig forfatning.

I enkelte deler av landet tar tunnelutbedringene lengre tid enn forutsatt. Årsakene er økt omfang på arbeidet og store kostnader. Hensynet til trafikkavvikling spiller også inn. Arbeid i tunnelene medfører hel eller delvis stengning og omkjøring på dårligere veier.

Risikoreduserende tiltak

Selv om eldre tunneler ikke har det utstyret som det stilles krav om i nye tunneler, er sikkerheten ivaretatt, opplyses det fra Statens vegvesen.

Etter sikkerhet- og sårbarhetsanalyser kan man iverksette tiltak som reduserer risiko. Eksempler er restriksjoner for tunge kjøretøy, redusert fartsgrense eller et generelt høynet omfang av beredskap.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS