Senkt farten for din og vår skyld, sier Anders Kristian Asdal, Ottar Bjørnstad og Eugen Myhr.
Senkt farten for din og vår skyld, sier Anders Kristian Asdal, Ottar Bjørnstad og Eugen Myhr.

Ber politiet om hjelp på veianlegget

- Lav respekt for nedsatte fartsgrenser medfører en fare både for våre anleggsarbeidere og for trafikantene, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Publisert

Prosjektet E134 Mjøndalen-Langebru sliter med høy fart og lav respekt for nedsatt fartsgrense gjennom anleggsområdet.

Derfor har prosjektet kontaktet det lokale politiet for å be om hjelp til at den nedsatte fartsgrensen på 50 km/t og 70 km/t på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund overholdes.

Vegen skal utvides på en ca. 7,5 kilometer lang strekning for å gi plass til midtrekkverk, veibelysning og forbikjøringsfelt på Loesmoen.

Stor trafikk på ulykkesbelastet vei

Veien er sterkt trafikkert i dag med nærmere 20.000 biler i årsdøgntrafikk(ÅDT). E134 er også en veldig ulykkesbelastet veistrekning.

- Lav respekt for nedsatte fartsgrenser medfører en fare både for våre anleggsarbeidere og for trafikantene, understreker prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord som er entreprenør på veganlegget opplever dette problemet på kroppen daglig.

Utrygge arbeidsforhold

De arbeider for å gjøre veien mer trafikksikker, men opplever arbeidsforholdene som vanskelige og skremmende med tett trafikk og høy fart tett forbi deres daglige arbeidsplass.

- Problemet begynte da anleggsarbeidene startet i august i fjor, men så ut til å bedre seg noe utover høsten da aktiviteten økte langs hele veianlegget, sier Hedalen.

Arbeiderne har hatt to ukers pause i juleferien, og trafikken de første dagene på nyåret tyder på at respekten for nedsatte fartsgrenser igjen er synkende. Det merker veiarbeiderne på kroppen hver dag, og det fører til utrygge arbeidsforhold.

- Vi håper økt oppmerksomhet fra politiet og trafikantene selv kan hjelpe oss å gjøre både veitrafikken og arbeidsforholdene langs E134-strekningen tryggere. Det er i alles interesse, sier Tom Hedalen.