Det ble heller ikke registrert alvorlige skader på materiell eller miljø. Schultz Gabrielsen forklarer resultatet med kontinuerlig oppmerksomhet rundt og arbeid med HMS i prosjektet, og et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenører.

- Det har blitt «trendy» å være flink på HMS. Med det mener jeg at sikkerhet på anlegg vies stadig større oppmerksomhet og har blitt stadig viktigere for byggherre og entreprenør. Jeg er absolutt optimistisk på HMS-ens vegne i bygg- og anleggsbransjen, sier Shultz Gabrielsen.

- Ikke noe hokus-pokus

Riktig nok er det registrert uheldige hendelser på anlegget, som ikke har endt med skader. Nestenulykkene registreres og evalueres for å unngå dem også i fremtiden.

- Vi er aldri i mål når det gjelder sikkerhet på anlegget. Dette er noe vi må fokusere på hele tiden. HMS står øverst på agendaen i våre daglige møter med entreprenørene og som byggherre er vi med på alle vernerunder. Det er ikke noe hokus-pokus, bare konstant fokus og gode rutiner, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Harstadpakken.

Samlet for Harstadpakken ble det utført i underkant av 60.000 arbeidstimer i 2019.