Heggedal Torg i Asker, fase 1.
Heggedal Torg i Asker, fase 1.

Bygger bolig- og næringsbygg i Asker

Publisert

Strøm Gundersen, der AF Gruppen er hovedaksjonær, har inngått kontrakt med Tandberg Eiendom om bygging av ytterligere et bolig- og næringsbygg på Heggedal Torg.

Strøm Gundersen har allerede bygget første fase av prosjektet Heggedal Torg i Asker og er nå valgt som entreprenør også for neste byggetrinn. Oppdragsgiver er Tandberg Eiendom AS.

Kontrakten omfatter bygging av p-kjeller med overliggende næring og boligareal på 8907 m2 BTA. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i samspill, og har en verdi på 170 millioner kroner.

Oppstart er februar 2020, og planlagt ferdigstillelse er november 2021.