Borgundfjordvegen 70.
Borgundfjordvegen 70.

Peab kjøpte Erik Foss AS

Med på kjøpet følger en eiendom på ca. 13.000 kvadratmeter der det skal bygges boliger.

Publisert

4. februar kjøpte Peab Eiendomsutvikling Nord AS 100% av aksjene i selskapet Erik Foss AS i Ålesund. Selskapet eier til sammen ca. 13.000 kvadratmeter eiendom i Borgundfjordvegen 70, rett i nærheten av Moa-området.

Eiendommene er regulert til boligformål gjennom en ny nyere reguleringsplan. Reguleringsplanen tilsier ca. 9700 m² BRA-S bolig, som betyr rundt 90-100 leiligheter fordelt på tre bygninger. Prosjektet ligger i sjøkanten, med utsikt mot Borgundfjorden.

- Vår strategi er å vokse som eiendomsutvikler både på Vestlandet generelt og Sunnmøre spesielt. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi nå har overtatt dette prosjektet fra Erik Foss, sier Stig T. Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Fakta:

  • Prosjektnavn: Borgundfjordvegen 70
  • Byggherre: Peab Eiendomsutvikling Nord
  • Størrelse: 9700 m² BRA-S, ca. 15.000 m² BTA
  • Antall leiligheter: Ca. 90-100
  • Prosjektvolum salgsinntekt: Ca. 450 MNOK
  • Prosjektvolum entreprisekost: Ca. 300 MNOK inkl. mva
  • Byggestart: 2. kvartal 2021
  • Ferdigstillelse: 2023

Peab som konsern er etablert i regionen gjennom entreprenørselskapet Peab K. Nordang, som vil bli sentralt i videreutviklingen av prosjektet.

- Peab K. Nordang skal være totalentreprenør for utbyggingen, som er forventet å starte i andre kvartal 2021, avslutter Stig T. Johnsen.